video's van onze lezingen

Een impressie van enkele van onze lezingen te Berchem

Jan-Willem van Aalst op 29 augustus 2021

Beluister hier de podcast van de lezing:

Lezing van Jan-Willem van Aalst: "De kameel en de leeuw: durven kiezen voor de Heilige Geest"


In Een Cursus in Wonderen vraagt Jezus ons in elke situatie te kiezen voor de Heilige Geest, oftewel de Stem namens Liefde. Maar zeker in deze uitdagende tijden lijkt dat nog niet altijd even gemakkelijk. Zouden we de spreekwoordelijke voetveeg moeten worden, omdat elke vorm van protest, afwijzing en weigering een verleiding van het ego is? In deze lezing zullen we zien dat de Stem namens Liefde ook tot verbazingwekkende acties kan aanzetten die uit vrede voortkomen en ook weer tot vrede leiden, ook al blijkt dat misschien niet altijd direct uit de vorm. We doen dit aan de hand van de innerlijke transformatie van de kameel naar de leeuw, die door Nietzsche is beschreven en ook door Ken Wapnick soms als raamwerk is gebruikt. 


Debby Kamp op 24 november 2019

Lezing van Debby Kamp: "Ga mee met verandering"


Binnen Een Cursus In Wonderen worden uiterlijke omstandigheden gezien als een afspiegeling van wat zich afspeelt binnen ons denken. “

Ze [de wereld die jij ziet] getuigt van de staat van jouw denkgeest, de uiterlijke weergave van een innerlijke toestand” (T21.In.1:5)

Uiterlijke veranderingen zijn dan ook een gevolg van veranderingen in ons denken, en naarmate wij meer voor liefde kiezen dus onvermijdelijk. Maar wanneer we er mee te maken krijgen, komt er vrijwel altijd angst op. Door ons niet te verzetten maar elke nieuwe situatie te gebruiken voor het ontwikkelen van vertrouwen, gaan we ervaren dat álle veranderingen áltijd behulpzaam zijn. “Hierdoor leert hij dat … waar hij dacht dat er iets van hem werd gevraagd, hem juist een geschenk wordt gegeven” (H4.1.A.5:8)


Cyriel Van Rumst op 25 augustus 2019

Lezing van Cyriel Van Rumst: "Terugkeer naar liefde"


We zijn allemaal op zoek naar liefde, en de enige plek waar je deze kan aantreffen is binnenin jezelf.

1. In mijn zoektocht naar geluk, liefde en vervulling word ik geleid van ‘bovenuit’.

2. Ik ben de schepper van mijn eigen leven. Wat dan ook betekent dat alleen ikzelf verantwoordelijk ben voor wat mij ‘schijnbaar’ overkomt

3. De ‘ander’ is enkel een spiegel voor hoe ik over mezelf denk. Elke irritatie zegt me alleen maar dat ik over mezelf negatieve gedachten heb.  Dat is dus een prima hulpmiddel om te onderzoeken hoe ik mezelf steeds saboteer.  En dat helpt me dan om de overtuigingen over mezelf bij te stellen. Deze weg gaan is een vrij eenzame bedoening, je vindt (aanvankelijk) weinig medestanders. Maar eens er aan begonnen wil je niet meer terug!


Bob Hermans & Mieke Geldhof op 26 mei 2019

Lezing van Bob Hermans & Mieke Geldhof: Het gebed als helende melodie


Doorheen heel het Cursusboek treffen we prachtige, soms zeer korte en vaak cursief gedrukte teksten aan van een hoog poëtisch gehalte. Auteur Jezus heeft bovendien zelfs een volledig nagekomen geschrift, “Het lied van het gebed” gewijd aan het onderwerp bidden.


In deze lezing will Bob Hermans met medewerking van Mieke Geldhof, kijken naar de plaats van het gebed in Een Cursus in Wonderen.


Jan-Willem van Aalst op 24 februari 2019

Lezing van Jan-Willem van Aalst: Boven het slagveld


Een cursus in wonderen belooft ons dat de ervaring van blijvende innerlijke vrede in dit leven mogelijk is. Dat lukt echter niet door te proberen Jezus en de Heilige Geest naar deze wereld te brengen. Jezus nodigt ons uit om onze denkgeest ‘boven het slagveld van deze wereld’ te laten leiden door de Heilige Geest. Wat betekent dat, en wat vraagt dat van ons? Jan-Willem van Aalst neemt ons hierin mee.

Els Thissen op 25 november 2018

Lezing van Els Thissen: Uit de gevangenis van het denken


Het ‘denken’ kan je gevangen zetten in een wereld van illusies. Sommige dingen in de wereld lijken volkomen waar en je denkt bewijzen daarvan te zien. De Cursus is er echter helder over: ‘Niet één ding in deze wereld is waar’ (WdII.240.1:3). Ook vraagt de Cursus je of je ‘gelijk’ of ‘geluk’ wil. Gelijk halen doe je met het denken. Geluk vindt je wanneer je stopt met vergelijken en oordelen. Dat kost je alle

concepten, ideeën en overtuigingen waarmee je (over)leeft in de wereld. Het brengt je bevrijding, want ‘Verlossing kan worden gezien als niets meer dan de uitweg uit concepten (T31.V.14:3).’

Stoppen met vergelijken, waarnemen zonder oordelen bevrijd je van pijn en leidt tot visie, geluk en bevrijding.

Aantrekkelijk toch!


Lieve Michels op 26 augustus 2018

Lezing van Lieve Michels: Waarin investeer jij?

 


In de Cursus lezen we dat het ego ons leert “hoe je de hele wereld kunt winnen en je eigen ziel verliezen” terwijl “de Heilige Geest je leert dat jij je ziel niet kunt verliezen en dat er geen winst is in de wereld”. T12.VI.1:3

Wat houdt dit in?

En, hoe kan je investeren in je ziel als je partner ingaat tegen jouw verwachtingen, als je niet krijgt wat je wil, als je iets ziet gebeuren wat je raakt, …

In deze interactieve lezing laten we ons leiden door de liefde.  Met onszelf en met elkaar oefenen we om, vanuit onze concrete ervaringen in deze wereld, met het middel van vergeving terecht te komen in de werkelijke wereld, die ons toebehoort.

Paul Meert op 27 mei 2018

 

Lezing van Paul Meert: Het vreugdevolle NU

 

"De wereld die jij ziet toont jou slechts hoeveel vreugde jij jezelf vergund hebt in jezelf te zien en als de jouwe te aanvaarden. En als dit daadwerkelijk haar betekenis is, dan moet de macht om haar vreugde te schenken zich wel in jou bevinden. (T21.In. 2:7-8)

Kun jij je voorstellen wat het betekent geen bekommernissen, geen zorgen en geen angsten te hebben, maar gewoon de hele tijd volkomen kalm en vredig te zijn? Toch is dat het waar de tijd voor dient; om juist dat te leren en verder niets. (T15.I.1:1-2 Het Heilig Ogenblik. De twee wijzen om de tijd te gebruiken)

In de eeuwigheid, waar alles één is, sloop een nietig dwaas idee binnen waardoor de Zoon van God vergat te lachen.(T27. VIII. 6:2)

Eén gedachte in het bijzonder zou je de hele dag door in gedachten moeten houden.

Het is een gedachte van pure vreugde, een gedachte van vrede, een gedachte van onbeperkte bevrijding, onbeperkt want alle dingen zijn erin bevrijd. (H.16.6:1-2)

Willem Glaudemans op  25 februari 2018

Lezing van Willem Glaudemans: Schepping

 

"Scheppen is uitbreiden leert de Cursus. God breidt zich in Zijn scheppingen uit, wat betekent dat Zijn scheppingen Zijn eigenschappen bezitten. God breidt zich in ons, als Zijn scheppingen uit. Dat vertelt ons alles over wie wij ten diepste werkelijk zijn. Als wij iets scheppen is het dus ook een uitbreiding van wie wij zijn. Wat zijn jouw scheppingen? De Cursus maakt ook onderscheid tussen ‘maken’ en ‘scheppen’. Het ego maakt, en God en Zijn scheppingen scheppen. Een maaksel van angst is niet blijvend, een schepping van liefde is eeuwig. We zijn medescheppers met God. Scheppen is een weg naar vreugde. Laten we dit alles met elkaar onderzoeken.”

Els Thissen met muzikale omlijsting van Neda Boin op  26 november 2017

Lezing van Els Thissen: Wil je vrede, onderwijs vrede om vrede te leren. (T6.V.B.t)


Als je een verlangen naar ‘vrede’ hebt, vraagt dat van jou om alles op te geven dat verdeeldheid in stand houdt. Immers: ‘Niets buiten jou kan je verlossen, vrede geven, kwetsen, verstoren, of jou op enige manier van streek maken’ (vgl: WdI.70.2:1-2). Één eis (willen) behouden is voldoende om afscheiding in stand te houden. Vrede willen vraagt om een werkelijke gerichtheid naar binnen, om je oordelen te ontmaskeren en totaal af te zweren en je te verbinden met wat je ware realiteit is, namelijk ‘verbonden eenheid met al wat is’. Dan (her)opent zich een stille, allesomvattende, onvoorwaardelijke vrede in jou, één met liefde, één met al je broeders/zusters, één met God. Dit is een vrede die niet onderhandelbaar is en er altijd is. Een vrede van weerstandloosheid en vol van kracht.

Guido Visbeek op  27 augustus 2017

Lezing van Guido Visbeek: Ik voel de liefde van God nu in mij (les 189)


Dit is de les die mij het meest aan mijn Hart ligt. Het laat mij gewaarworden dat er een onverbrekelijk verbond is tussen voelen en waarnemen of visie. Zolang de gedachtenbeelden niet verbonden zijn met het Hart blijft projectie zich manifesteren en zie ik een wereld waar angst en schuld “werkelijk” is.

Ik verlang om te delen hoe de acceptatie van onze gevoelens en emoties helpen om de verbinding in onszelf te ervaren in de overgave. Mijn diepste Verlangen is mij verbonden te voelen met alles en iedereen.


 

Peter Winteraeken op  28 mei 2017

Lezing van Peter Winteraeken: Al wat ik geef, geef ik aan mezelfVandaag leer ik de wet van de liefde kennen. Er bestaat geen andere wet dan deze: al wat ik geef, geef ik aan mezelf. Ik geef altijd aan mezelf! Wat ik ook denk of doe, ik ben zender en ontvanger tegelijk. Wat ik geef komt altijd naar mij terug. Geef ik een wonder of geef ik een oordeel? Dat is de ene eenvoudige keuze die ik elk moment van de dag maak. Met als resultaat: wat ik geef, komt naar me terug. De vraag is dus: wat wil ik ontvangen?


Want wat ik ontvangen wil, dat bied ik aan. Vanmiddag ontdekken wij wat we werkelijk willen en hoe wij louter en alleen wonderen kunnen aanbieden, elk moment van de dag. Met een praktische wonderoefening…….

Nicolien Gouwenberg op  26 februari 2017

Lezing van Nicolien Gouwenberg: Over dankbaarheid.


Nicolien gaat met ons in gesprek over het begrip dankbaarheid. In het tekstboek van Een Cursus in Wonderen komt dit begrip 33 keer voor. In het werkboek zelfs 45 keer. “Liefde is de weg die ik in dankbaarheid ga” vertelt ons les 195.

Maar waarop is deze dankbaarheid eigenlijk gestoeld? Zijn we dankbaar omdat we beter af zijn dan anderen? Moeten we dan tevreden te zijn omdat een ander meer lijkt te lijden dan wij? “Hoe armzalig en kleinerend zijn zulke gedachten!” roept de Cursus uit. Deze middag gaan we onderzoeken wat de Cursus ons wel wil leren, met als inspirerende belofte: “Onze dankbaarheid zal de weg naar Hem plaveien en onze leertijd meer bekorten dan waarvan je ooit kon dromen.” (WdI.195.10:1).

Openingsdag ECIW-Vlaanderen, Bob Hermans op 16 oktober 2016

Lezing van Bob Hermans: Hoe help ik de Heilige Geest, me te helpen.


“In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” Tal van Christelijke rituelen beginnen zo. Bij God de Vader kregen wij van kindsbeen af een beeld. Ook God de Zoon, meestal gezien als Jezus, liet weinig aan de verbeelding over. De derde Godspersoon in de Heilige Drie-eenheid (of Drievuldigheid) is echter een ander verhaal. Een witte duif? In deze lezing wil Cursus in Wonderen mede-vertaler Bob Hermans kijken wat Jezus zelf bedoelt met die Heilige Geest. Wat is Zijn functie? Hoe help ik Hem me te helpen? En bovenal, hoe leg ik contact met de Heilige Geest?

Openingsdag ECIW-Vlaanderen, Els Thissen op 16 oktober 2016

Lezing van Els Thissen: Niets werkelijks kan bedreigd worden. Niets onwerkelijks bestaat. ECIW: Inl.2:2-3


De  Cursus  wil  ons  doordringen van het gegeven dat niets werkelijks  bedreigd  kan  worden en  dat  niets  onwerkelijks bestaat. Je  bent  eeuwig  veilig  en  liefde  is wat  jij  bent!  En  al  die  anderen natuurlijk  ook,  omdat  liefde  niet persoonlijk  is  en  de  essentie  van eenheid   weerspiegeld.   Daarom hoef  je  liefde  niet  te  leren:  het  is jouw  realiteit,  ook  als  jij  je  dat niet  bewust  bent. Wat  wel  geleerd kan worden is om de hindernissen die   jij   tegen   liefde   opwerpt   te herkennen   en   er   resoluut   aan voorbij  te gaan.  Wie  dat  doet  valt een   levensveranderende   ervaring ten deel.