Lezingen ECIW-Vlaanderen

Belangrijke mededeling:


In verband met de door de regering ingestelde maatregelen voor de indamming van het Covid-19 virus zullen onze lezingen van april, mei en augustus NIET doorgaan.

Hou onze website en nieuwsbrief in de gaten voor actuele informatie.


Lezingen



Op deze dagen kan u een interactieve lezing bijwonen en is er ruimte en plaats om kennis te maken met leraren en mensen die leesgroepen organiseren. Je kan achteraf nog van gedachten wisselen, napraten en informatie verkrijgen.




Noteer alvast volgende data voor 2020:


zondag 26 april: Mieke Geldhof (geannuleerd!)

zondag 24 mei: Els Thissen (geannuleerd!)

zondag 30 augustus: Ise Verelst (geannuleerd!)

zondag 29 november: Jan Van Delden


 


Op 24 mei 2020 is Els Thissen bij ons te gast. (onder voorbehoud Covid-19 restricities!)


Thema van haar interactieve lezing: "Vergeef en je bent vrij"


Vergeef en je bent vrij. Bijna niet te geloven en toch zo simpel. Zo werkt het omdat jij altijd deelt in wat je geeft. Je vindt vrede door totale vergeving (vgl T1.VI.1:1). Vergeving zonder terughouding, zonder ‘ja maar...’ en zonder uitzonderingen.

Door af te zien van elk oordeel, door totale vergeving, geef je oneindige vrede. Wie vergeven heeft weet dat het verleden voorbij is en dat alles volbracht is tot op dit moment. Dat geeft je de ruimte om voorbij illusies te kijken en volkomen onschuld te herkennen. Gun jezelf het cadeau dat vergeving in zich draagt, namelijk vrede, vrijheid, liefde en een diepe verbondenheid. Of niet natuurlijk...


Locatie: Kerk, “De Verrezen Heer”, Berchemstadionstraat 8, 2600 Berchem (Antwerpen)

Programma: lezing van 14.00 tot 15.30 uur. Zaal open van 13.00 tot 17.00 uur

Inkom: € 10

 

website van Els Thissen






Op 30 augustus 2020 is Ise Verelst bij ons te gast


Thema van haar interactieve lezing: "DE HEILIGE RELATIE , Mijn zus, mijn guru, mijn demoon"


Van ruzie naar vrede groeien, van illusie naar waarheid evolueren - dat is wat we allemaal willen maar waarom hebben we dan zo'n last om er te geraken? Welke hindernissen tot de heilige liefde werpt de ego op en wat kan men doen om erdoor heen te geraken.

Verhalen van hoe Een Cursus in Wonderen mij  heeft geholpen om met moeilijke mensen om te gaan. Vanaf mijn 9 jaar werd ik uitgedaagd om te leren omgaan met een zus die psychotisch en schizofreen was. Dit werd erger toen ze drugs ontdekte.

Hoe omgaan met agressie, woede, teleurstelling, verdriet en angst.





Op 29 november is Jan Van Delden bij ons te gast


Thema van zijn interactieve lezing: "'Wilt eerst het Koninkrijk der Hemelen; het aanvaarden van de Verzoening.'"


Er is niemand die niet het gevoel heeft dat hij op een of andere manier gevangen is. 

Maar als Waarheid werkelijk Waar is moet deze wel nu al onveranderlijk en eeuwig zijn. 

Dan is twijfelen aan je eigen Zijnheid slechts een dwaze gedachte, want jij bent en blijft zoals God je geschapen heeft.

 Je kan jezelf als vormloos gewaarzijn eenvoudigweg niet uitvlakken hoezeer je dat ook probeert.

Want jij bent en blijft altijd moeiteloos getuige van elke gedachte die jouw Zelf Zijn ontkent.

Kennendheid gaat daar altijd aan vooraf, hoezeer je dat ook ont-kent.                                   

Wat kan simpeler zijn dan het aanvaarden van een onveranderlijk feit? 


Tijdens deze lezing gaan we samen onderzoeken wat dit in de weg staat.  

     "Ik zal stil zijn en de aarde met mij stil laten zijn. 

      En in die stilheid vinden wij de vrede van God. 

      Ze verblijft in mijn hart dat van God Zelf getuigt. 

      Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij. Want ik blijf wie ik ben, zo schiep God mij."  Les 208



Locatie: Kerk, “De Verrezen Heer”, Berchemstadionstraat 8, 2600 Berchem (Antwerpen)

Programma: lezing van 14.00 tot 15.30 uur. Zaal open van 13.00 tot 17.00 uur

Inkom: € 10

 

website van Jan Van Delden






Algemene informatie


Locatie: Kerk, “De Verrezen Heer”, Berchemstadionstraat 8, 2600 Berchem (Antwerpen)

Programma: lezing van 14.00 tot 15.30 uur. Zaal open van 13.00 tot 17.00 uur

Inkom: € 10

De lezing start om 14.00 uur!





Auto: neem op de Antwerpse Ring, afrit 5 (Berchem)


Trein: station Berchem of Antwerpen Centraal


Bus: 90, 91 en 92 halte Jan Moorkens (ongeveer 700 m te voet)


Tram: 7 & 15: halte Jan Moorkens  (ongeveer 700 m te voet)


Er is voldoende gratis parkeermogelijkheid in de buurt.


Klik op "grotere kaart weergeven" om uw route te plannen.


 

 








Sinds 1 februari 2017 is de hele Antwerpse binnenstad en een deel van Linkeroever een lage-emissiezone (LEZ).


Meer informatie hieromtrent vindt u op: https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez


Het adres waar de lezing doorgaat bevindt zich NIET in de lage emissiezone maar afhankelijk van waar u komt doorkruist u deze.


Komt u van de E313 of vanuit Nederland, neem afslag 4 Berchem. Uw GPS zal u verder de weg wijzen, u zal niet in de lage emissiezone komen


Indien u twijfelt of uw wagen voldoet aan de lage emissienormen kan u ons alternatief routeplan downloaden.


E17 richting Antwerpen: klik hier

E19 richting Antwerpen: klik hier

E34 richting Antwerpen: klik hier

A12 richting Antwerpen: klik hier


Een alternatieve en eenvoudige tip werd ons telefonisch aangereikt voor iedereen die van de E17 en/of E34 komt:


Rij één afslag te ver. Neem afslag 3-Borgerhout.

Volg de linkerrijstrook om linksaf te slaan en ga aan de lichten linksaf. Na 100 m. draai je terug links de Ring op en neem je afslag 4 Berchem. Draai linksaf en uw gps zal u verder de weg wijzen, u zal niet in de lage emissiezone komen.