Een Cursus in Wonderen

Fusce faucibus porta felis et ornare fusce faucibus leo non nisi pulvinar mattis praesent non nisl sapien.

Dit is een cursus in wonderen. Het is een verplichte cursus. Alleen de tijd waarop je hem doet staat jou vrij. Vrije wil betekent niet dat jij het leerplan kunt vaststellen.


Het betekent alleen dat je kunt kiezen wat je op een gegeven moment wilt doen.

De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is.


Het tegendeel van liefde is angst, maar wat alomvattend is kent geen tegendeel.


Deze cursus kan daarom heel eenvoudig aldus worden samengevat:


Niets werkelijks kan bedreigd worden.

Niets onwerkelijks bestaat.

Hierin ligt de vrede van God