Annemie over CVS en ECIW

Het is nu twintig jaar geleden dat ik na een aanslepende griep

de diagnose CVS kreeg. Ik was gedwongen om mijn begeleidings-

en healingswerk volledig stop te zetten.


Werken was onmogelijk. ’s Morgens was ik enkel in staat om de vaatwasser leeg te maken, hierna was mijn energie volledig op.

Ik probeerde heel veel therapiëen uit, met wisselend succes.

Periodes van beterschap en zware terugval volgden elkaar op.

De artsen gaven me geen hoop op herstel.


Diep in mij echter bleef de overtuiging dat het ooit zou beteren. Ik stopte met zoeken naar oplossingen buiten mij en concentreerde mij op het zoveel mogelijk toepassen van de ideeën van de Cursus. In het begin was dit een moeilijk proces. Ik herinner mij de frustratie die ik voelde bij het lezen van de eerste bladzijden,  ik snapte er helemaal niets van en was van plan om het boek weg te geven. Iets in mij maande mij aan om stil en rustig te worden, pas hierna merkte ik dat het boek uit 3 delen bestond. Ik ben toen met de lessen begonnen, dit lukte vrij goed.

Bij de stukken rond genezing voelde ik lange tijd veel weerstand. De boeken van Gary Renard zorgden voor een grote doorbraak, het was alsof alle puzzelstukjes samen vielen.


Tijdens deze periode van volledig naar binnen gericht zijn ging het mentaal en emotioneel  goed met mij, op fysiek vlak maakte ik vooruitgang maar die was niet stabiel. Er waren nog dagen, weken, soms maanden waarin ik helemaal uitgeteld in de zetel lag te wachten tot het weer over zou gaan. Ook tijdens deze periode putte ik veel steun, troost en inzicht uit het gedachtengoed van de Cursus.


Vorig jaar tijdens een workshop over hoe onbewuste overtuigingen ons leven bepalen,  ontdekte ik een innerlijke saboteur die mij belette om in mijn kracht te staan. Mijn energie kwam helemaal terug.


Ik weet dat slechts de inhoud van mijn droom veranderd is, ik droom niet langer over ziekte maar over gezondheid. Het blijft  echter een droom, … mijn uiteindelijk doel is samen met jullie wakker worden.


Nu ik genezen ben, begeleid ik opnieuw mensen tijdens hun zoektocht naar zingeving en zelfontplooiing . Mijn begeleiding is vooral gebaseerd op de Cursus en wordt aangevuld door technieken om onbewuste overtuigingen die ons beletten om krachtig, liefdevol en vredig te zijn, om te polen, om innerlijke saboteurs te neutraliseren en moeilijke relaties te ijken op liefde.Annemie Meuleman


Het verhaal van Annemie:

mijn ervaring met CVS en Een Cursus in Wonderen