Getuigenissen over het Miracles Choice bord spel


Getuigenissen over het  Miracle Choice bord spel.

Bordspel ECIW 1-03- 2017


Doel van het bordspel:

“ kiezen voor liefde in plaats van voor angst

  en vreugde ervaren in plaats van pijn” .


Bezig zijn met ECIW is een proces. Als het schillen van een ui kom je dichter en dichter bij het werkelijke Zelf. En hoewel ECIW perfect individueel beoefend kan worden is het fijn om dit proces te delen met anderen en daarin te participeren. 

Het bordspel is daar een prachtig voorbeeld van. Het is net dat spelelement welke erin verweven zit dat het iets luchtiger, speelser en  aantrekkelijk maakt. Tegelijkertijd heeft het niks met competitie te maken, want iedereen wint. Het spel neemt je mee in het gedachtengoed van de cursus en verbindt dit aan je huidige situatie. Er is één spelcoach die zorgt voor een goed verloop in een veilige sfeer, en waakt over de spelregels. Er zijn ‘X’ aantal spelers. Er wordt ongeveer een half uur gerekend per persoon tijdens het spel, dus wij kozen voor 5 spelers dan blijft het qua tijdsduur comfortabel. Voorwaarde voor de spelers is een minimum aan kennis met ECIW. Tenslotte zijn er de spelregels en kaarten die zorgen voor structuur en diepgang. Over het proces tijdens het spel geef ik graag het woord aan de spelers die heel mooie getuigenissen deelden over de namiddag.


Mieke


Getuigenissen:


De bijeenkomst begon met een meditatiemoment begeleid door mooie muziek, dit bracht ons op de juiste energetische trilling. We deelden ons gekozen aandachtspunt met elkaar en het eerste rondje kon beginnen. De teerling werd geworpen en bracht ons bij een willekeurig onderwerp. De kaart die dan genomen werd met de daarbij horende tekst werd tweemaal voorgelezen om te laten bezinken.

Het was opvallend hoe raak de tekst van de kaarten het aandachtspunt van elke deelnemer toelichtte en daardoor een dieper inzicht werd verkregen. Dit inzicht werd dan gedeeld in de groep. Naargelang het type kaart mocht de groep wel of niet ook het inzicht delen die het opriep. Eén deelnemer geraakte tot in de Werkelijke Wereld, en mocht ons allen meenemen om dit te delen. Wat een vreugde om daar samen binnen te gaan !

Het werd een hartverwarmende ervaring en het bracht ons in een sfeer van eenheid en liefde. Dankjewel Mieke dat je de organisatie hiervan op jou hebt genomen en ons hiermee de kans hebt gegeven om een hele mooie  liefdevolle bijeenkomst te hebben


Frieda


___________________________________________________________________Het is toch al wonderbaarlijk dat je een persoonlijk 'probleem  of punt waarop je hulp zoekt' zomaar in een spel kunt inbrengen en daarop

een nieuwe bemoedigende kijk krijgt. En ook de nodige energie van de groep.  Het werkt natuurlijk doordat de deelnemers al gefocust zijn op deze ideeën en er ernstig en met enthousiasme mee werken. Dus voor nieuwkomers die de Cursus niet kennen is het een pak moeilijker toegankelijk lijkt mij. Ik heb  het spel nu tweemaal meegemaakt en het blijft top voor mij. Het vergt wel wat aan organisatie en gelukkig hadden we Mieke die zich erin verdiept had. Deze spelverdeler' is echt een essentieel onderdeel van de opstelling, een soort  'coach' die een onafhankelijk overzicht behoudt over het geheel. Heel fijn en hartverwarmend hoe iedereen kan bijdragen aan hoe de ander in de vreugde van 'de werkelijke wereld' kan geraken...

Echt hartelijk bedankt iedereen!  ik voel nog steeds de warmte en de liefde van in ons  groepje...


Edgar


________________________________________________________________Prachtig, we konden eigenlijk al gedurende de namiddag  en naarmate het spel verder vorm nam daadwerkelijk zien hoe simultaan en snel de nodige antwoorden kwamen en ook al lijkt het willekeurig qua opbouw via het gooien van een dobbelsteen, het antwoord was er steeds, het leek een soort  gezamenlijk langzaam uitstijgen en inzicht versus antwoord krijgen op de kernintenties die we bij aanvang elk voor onszelf geformuleerd  hadden. En wat een prachtige ervaring bij het eindigen van het spel als  één van de medespelers symbolische toegang kreeg tot de werkelijke  wereld en instant andere medespelers in een moment kon meeliften, als  ervaring kan het tellen en als werkvorm bijzonder interessant om te zien hoe concreet en snel het gedachtegoed van de cursus op een andere manier ingang  kan vinden, of hoe adhv de spelvorm het samen delen van inzichtkaarten en sleutelvormen zo instant concreet werkzaam kan zijn, oprechte dank aan  iedereen,


Bart


___________________________________________________________________Ik heb het spel ervaren als een  manier om elkaar op te tillen naar een 'hoger' niveau.

Dit is een  organisch proces, een soort spiraalsgewijs opbouwen en dus is het goed om geen  lange pauze te houden waarin je snel weer verglijdt in oppervlakkig  gebabbel. Wat mij het meest raakte was het moment waarop ik symbolisch  toegang kreeg tot de werkelijke wereld en daardoor automatisch mijn  medespelers mocht meenemen naar die plek. Het spel symboliseert dus heel mooi dat we de hemel nooit alleen binnengaan. Energetisch was dat dan ook voelbaar in de groep, een moment om te koesteren!


Veerle

__________________________________________________________________Tijdens de meditatie die aan het bordspel voorafging, konden we zinken en een persoonlijke intentie kiezen. Deze kwam bij mij snel naar boven n.a.v. een recente uitdaging op mijn werk: Ik wil sneller de keuze maken voor Liefde en ook daarbij blijven. Tegelijk kwam er een vertrouwen over mij: dit spel zal iets teweeg brengen.

De eerste kaart die ik trok, verwoordde duidelijk hoe ik koos voor angst omdat dit  'vertrouwd' was. Dit ene woordje kwam binnen, het deed me even anders kijken naar het ego dan gewoonlijk. Blijkbaar was dit het goede woord op dat moment, want er begon heel wat spanning uit mijn systeem te ontladen. Een lange geeuwbui met tranen in de ogen kwam voorbij.

Doorheen het spel verdiepte zich ook de verbinding tussen ons als spelers. Wanneer de 'anderen' konden meedelen (bij bepaalde speelkaarten) gebeurde dat vanuit een oprechte ondersteuning. Zo werden we gedragen naar een hoogtepunt, toen iemand door de instructies op een kaart in de Waarheid werd gelicht. En iedereen werd vanzelf meegenomen! YIE-HAAAAAA !!!

Dankjewel iedereen !


Karelvoor meer informatie kan u ons mailen via onze contact-pagina