Licht

Licht


“Ik rust in het licht van God

Omdat ik licht ben

En ik alleen licht zie”


De Volmaaktheid in wat volgt komt van de Heilige Geest,

de onvolmaaktheid komt van mij.


Door alleen maar te mediteren op het licht in mijn geest, besefte ik, dat al wat er is, van dat licht komt.


Alle materiële dingen zijn omringd en doordrongen van dat licht, zonder dat licht kunnen ze niet zijn.


Dat licht, dat van God komt, en onrechtstreeks van ons en door ons, houdt alle dingen in stand. Dat licht overstijgt ruimte en tijd.


Wanneer we dat licht niet zien, belemmeren we het met onze egocentrische vormen en materiële zaken, die gemaakt worden in onze geest, geprojecteerd door waarneming  en gebonden zijn aan ruimte en tijd.


Deze wolken komen niet van God of van onvoorwaardelijke liefde en zijn niet eeuwig. Ze lossen op in en met ruimte en tijd, omdat het onze illusies zijn die we projecteren op het vormeloze, onbegrensde, eeuwige licht van God, waarin alle eeuwige volmaakte dingen liggen.


We projecteren deze illusies uit ons ego op de individuele en collectieve illusies van ons aardse bestaan, die gevonden worden in ons bewuste begrip.


En dit teneinde ons voor te bereiden, te trainen en te vormen voor die dimensie van verruimd bewustzijn in de werkelijke wereld, waar de laatste stap door God Zelf wordt gedaan.


Alleen onvoorwaardelijke Liefde in Gods Koninkrijk heeft de macht en de heerlijkheid om het eeuwige mede te scheppen met God.


Angst, pijn, agressie en haat zijn beperkt tot tijd en ruimte en vergaan tezamen, samen met alle materiële dingen, wanneer we terugkeren naar God.


Afscheiding is verval. Onszelf afscheiden van God was het begin van alle aardse dingen, illusies.


Eeuwige dingen kennen geen illusies, alleen maar licht.


Dit inzicht: Algehele vergeving, louter licht, onvoorwaardelijke liefde en verenigd zijn met God, is het uiterste dat we kunnen bereiken.


God doet de laatste stap wanneer we tot Hem terugkeren en eindelijk in vrede verkeren.

                                       

             Uit “God is...and nothing else is" 

                                             Jim HillJim Hill, van wie de Course- geïnspireerde tekstbundel “God is and nothing else is” vorig jaar werd uitgegeven (in het Engels) door Denkkracht, was vrij vroeg adviseur-mentor voor het Course in Miracles vertaalteam. Hierboven volgt een weergave van Jims gedicht “Light”; de openingstekst van die bundel. De vertaling is van de hand van Course-medevertaler Bob Hermans, die zeer nauw met Jim heeft samengewerkt en hem heeft leren appreciëren als een bijzonder toegewijde en bekwame Cursus leraar.  


Het boek is te koop op onze boekenpagina