De innerlijke reis

De innerlijke reis

De innerlijke reis van angst naar liefde.
De egotrip


Het ego is volgens een Cursus in Wonderen een bron van menselijk lijden. We kijken hoe het ego werkt, wat het voorstelt, welke effect het heeft in ons leven en hoe het voor ons kan werken in plaats van ons geluk erdoor te laten verstoren.

Het ego is een versnippert en beperkt idee over wie en wat jij bent. Het definieert jou alleen als een lichaam, beperkt binnen de grenzen van jouw vlees, een subject onderworpen aan alle wetten en ervaringen die effect hebben op lichamen. Als lichaam ben je zwak en kwetsbaar, te midden van een universum gevuld met lekkernijen uit bronnen die krachtiger zijn dan de jouwe. Ziekten, hartaanvallen, auto-ongelukken, vliegtuigcrash, tsunami’s, aardbevingen, en nucleaire oorlogen kunnen jou in één seconde uit je bestaan wegrukken. De wereld is een gevaarlijke plaats, waartegen jij je op elk moment lijkt te moeten beschermen en verdedigen, dat is althans hoe het ego erover denkt. Als ego denk je dat het nodig is om aan te vallen vooraleer jij zelf aangevallen wordt. Als je wil horen en zien welke negatieve dingen je fysiek kunnen overkomen, zet dan maar het nieuws op.


Er was een tijd dat je geen lichaam was, maar een krachtige onsterfelijke Geest en één met God. Als Bron van onvoorwaardelijke Liefde, breidt God Zichzelf uit en die uitbreiding dat ben jij. Net zoals de zon haar stralen straalt, ben jij ook de uitstraling van Gods Liefde.  Je weet Wie je bent en geniet van al de overvloed die jij bent.


Toen kwam het klein nietig idee, dat je even ophield te weten wie je was als Geest. Het is vergelijkbaar met een verschuiving van je aandacht, je dwaalt als het ware af in je geest. Je onderging een cruciale identiteitscrisis. Je hield niet op om Geest te zijn, integendeel, je hield op jezelf te kennen als Geest en je begon jezelf te zien als een lichaam. In films zie je soms dat de focus van de acteur op de voorgrond verschuift naar die op de acteur op de achtergrond. De acteur op de voorgrond wordt bijna onzichtbaar, terwijl die op de achtergrond duidelijker wordt en schijnbaar een dominerende positie inneemt in de scene.


Dit is wat er schijnbaar met jou gebeurde: je identiteit met je Geestelijke Zelf werd troebel en je angst zorgde voor een dualiteit in je denkgeest. Je kon kiezen tussen terugkeren en wakker worden, of door angst en schuldgevoelens overweldigd een schuilplaats te gaan zoeken in een illusoire wereld. Die schuilplaats werd een fysiek lichaam in deze wereld, en om van je schuldgevoel af te geraken heb je meerdere lichamen buiten jou bedacht. Jouw identiteit als lichaam werd scherper. Op dat ene ogenblik was je door angst voor God gefocust op dit lichaam en werd je dit schijnbaar ook. Je hebt jezelf niet werkelijk veranderd, omdat je Geestelijke Zelf nooit kan worden aangetast. Maar je kon op dat moment jezelf alleen maar zien als een lichaam, welkom op planeet Aarde!


Door een lichaam aan te nemen werd jouw wereld kleiner en ben je door angst, schuld en het gevoel van afscheiding, gefocust op de vijf gevoelservaringen. Een minuscuul stukje van het enorme aanbod van de waarneming in de wereld werd voor jou beschikbaar. Je adopteerde de afscheiding, de angst en de ontbering die lichamen ervaren en je kwam tot een overeenkomst met biljoenen andere lichamen die ook geloven dat ze alleen lichamen zijn. Je bevindt jezelf in een schijnbaar levensechte versie van een film  “de overlevende”, en je spendeert je hele leven om te kunnen overleven. Het kritieke moment, wanneer je in de illusie stapte, wordt de oerzonde genoemd, de verschuiving in bewustzijn die je in de wereld deed overgaan of van de staat van genade in die van miserie. Dit  is echter helemaal geen zonde, in werkelijkheid heeft de afscheiding nooit plaatsgevonden en is het alleen maar een idee in de denkgeest. We dromen simpelweg dat dit gebeurde. De oorspronkelijke zonde was maar een vergissing in onze waarneming.Waar de werkelijke magie leeft.


Volgens de Cursus is magie het geloof dat iets buiten jou de kracht heeft om je te genezen of pijn te doen; dat je omgeving, eerder dan je gedachten, de bron zijn van onze ervaringen toch wordt ons gezegd:


"In deze wereld geloof je dat alles jou steunt behalve God. Jij hebt je vertrouwen geschonken aan de meest triviale en waanzinnige symbolen: pillen, geld, ‘beschermende’ kleding, invloed, aanzien, aardig gevonden worden, de ‘juiste’ mensen kennen, en een eindeloze lijst van vormen van niets die jij met magische kracht bekleedt. Al deze dingen zijn jouw substituten voor Gods Liefde."    (WdI.50.1:2-3+2:1).


Magie is het onrechtmatig gebruik van autoriteit van de innerlijke denkgeest tegenover een externe macht. Maar er is geen externe macht! Jij bent niet in de wereld. De wereld is in jou. Alles wat in de wereld lijkt te leven zit in je denkgeest. Er is niets buiten jou. De wereld houdt een eindeloos geloof in zich. We geloven in medicijnen, geld, bezittingen, esoterie, oefeningen, make-up, huwelijk, baby ’s technologie, regeringen en nog veel meer. Het hoofdthema van magie is: “ik heb niet wat ik nodig heb om gelukkig te zijn.” Deze techniek, persoon, medicijnen, zal de plak zwaaien en ik neem wat ik mis. Dan sturen we lange vruchteloze verlangens uit voor iets buiten ons, om dat te geven wat wij al lang bezitten. Wij lijden alleen maar door die misplaatste goddelijkheid. Omdat het ego weigert te horen dat zijn domein alleen gemaakt is door een rookgordijn en spiegels, zul jij je aangevallen voelen als je hoort dat jouw favoriete vorm van magie in werkelijkheid niet krachtig is. De middelen buiten ons zijn gereedschappen en geen redding. Ze kunnen tijdelijk de pijn op elk niveau verlichten maar we geraken er in ons bewustwordingsproces geen stap mee vooruit. Tenzij wij daardoor beseffen dat de kracht in het geloof in onze werkelijkheid zit en niet in het ego. De werkelijke magie zit dus in onze juist gerichte denkgeest: “Ik sta onder geen andere wet dan die van God”  (WdI.76).


Hoe bevrijdend is het om te overwegen dat je niets buiten jou moet doen om geheeld te worden en gelukkig te zijn! Wat een opluchting dat je het niet nodig hebt om eindeloos boeken, lessen, diëten of reizen te moeten ondergaan om vrede te vinden! Hoeveel geld wil je investeren in therapie of seminaries? De Cursus zegt dat we de Hemel in ons dragen.


Begin met jezelf te bevrijden van de boeien van magie door in te zien, jezelf af te vragen en  elk geloof dat je nog hebt uit te dagen of er werkelijk een kracht is buiten jou die iets voor jou kan doen. Wie moet het met je eens zijn om geloofwaardig over te komen? Maak jij de keuze om te genezen? Geeft een zekere balans op je bankrekening je enig zekerheid? Wie moet jou gelijk geven opdat jij je waardevol zou kunnen voelen? Heb je een partner nodig om je geliefd te voelen, of is er liefde voor jezelf aanwezig in jou en kan je die dan delen met je partner? Waar sta jij nu?


Veel mensen stellen magie in vraag en enkele gaan eraan voorbij. Als je deze woorden leest werd je al geroepen om voorbij de sluier te gaan die de wereld minuscuul klein houdt. Als je het niet van jezelf krijgt, waar ga je het dan halen? Alle autoriteit die je ooit nodig hebt is reeds in jou gezaaid, kijk alleen daar en nergens anders.


De echte dokter.


Sinds vele eeuwen zijn mensen genezen door methoden die voor de moderne geest primitief lijken. Kijk maar naar 150 jaar geleden, als je toen naar de dokter ging voor een zere keel, dan zou hij je bloed gedraineerd hebben. Hoe bizar deze methodes ook mogen lijken, ze werkten voor vele mensen. Geloof is heel krachtig. Alle methoden zijn geloofwaardig omdat mensen erin geloven. Elke methode zal wel voor iemand werken. Op zichzelf genezen ze niet, maar het geloof erin doe dat wel. De cursus vertelt ons dat geen enkele methode noodzakelijk is. We kunnen genezen door simpelweg te kiezen om te genezen. Je hoeft alleen het juiste geloof te kiezen om blijvend en eeuwig gezond te zijn in lichaam en geest. Een diepzinnig passage hierover vinden we in het handboek voor leraren, het legt dit principe heel krachtig uit:


"Wie is de dokter? Alleen de denkgeest van de zieke zelf. Het resultaat is wat hij beslist dat het resultaat zal zijn. Speciale middelen lijken hem te helpen, maar ze geven slechts vorm aan zijn eigen keuze. Hij kiest ze om zijn verlangens in tastbare vorm te gieten. En dat is precies wat ze doen, en anders niets. Ze zijn in feite totaal overbodig. De zieke zou zonder hun hulp gewoon kunnen opstaan en zeggen:ik heb dit niet nodig”. Er is geen enkele vorm van ziekte die niet onmiddellijk zou zijn genezen. (H5.II.2:5-13)


Volgens de Cursus hebben wij zelf de capaciteit, de kracht én het recht om geheeld te worden als wij daarvoor kiezen. Onze keuze is de hoeksteen van alle onze ervaringen. Verwijder in je denkgeest alle voorwaarden die jij gelooft nodig te hebben voor je kan genezen, en de genezing waarvan jij dacht dat ze te ver weg of onmogelijk was is nu voorhanden. Dat wil uiteraard niet zeggend dat je nooit naar een dokter moet of medicatie moet nemen. De kernfactor van genezing is te werken met het geloofssysteem dat je vertrouwt. Als je gelooft in een dokter, een sjamaan, een reikimeester, een coach of hypnotiseur en jouw intenties zijn gebaseerd op genezing, zal de behandeling werken. Gebruik een positief geloof om voorbij  negatieve gedachten te gaan.


Het altaar van vertrouwen.


Alle genezingsprocessen zijn gebaseerd op vertrouwen. Uiteindelijk hebben we allemaal vertrouwen in iets en daarom is het bij genezing belangrijk om te handelen met geloof. De meeste mensen onder ons hebben niet genoeg vertrouwen in onze denkgeest, we hebben nog veel nood aan materiële tastbare behandelingen. Jezus gebruikte het geloofssysteem van de mensen om hun transformatie te stimuleren. Hij wreef modder in de ogen van de blinde en vertelde hem dat wanneer hij de modder wegspoelde hij weer zou kunnen zien. De man deed het en herwon zijn zicht. Jezus wist dat er geen magische kracht in de modder zat. Het geloof van de man in de modder was nodig om te genezen. Jezus gaf hem dat object, maar hij was meer geïnteresseerd om de man te ontlasten van zijn kwaal dan te wachten tot hij volledig geloofde. Gedeeltelijk geloof is perfect in die zin dat jouw geloof heel is in het moment dat je het gebruikt. De Cursus vertelt ons dat we alleen "een beetje bereidwilligheid nodig hebben." (T18.IV) Leg je focus in je denkgeest in de richting waar je geloof leeft en succes is verzekerd.


Volmaakte liefde verdrijft ziekte.


Als je niet volkomen kan geloven, claim dan volmaakte liefde. Geloof in volmaakte liefde is het meest effectieve geloof omdat God Liefde is. Als je echt liefhebt is de kracht van het hele universum met jou. Ziekte is de ontkenning van liefde en alle ontkenning van liefde is angst. Als volmaakte liefde angst verdrijft, dan verdrijft volmaakte liefde ook elke ziekte. Je hebt geen dokterstitel, studies of materialen nodig om te genezen, je moet alleen oprecht lief-hebben. Liefde geneest ons omdat ze ons herinnert aan Wie wij werkelijk zijn, voordat ons verteld werd dat we iets buiten ons nodig hadden om voldoening te hebben. Geloof in bronnen buiten ons geeft alleen tijdelijk succes, maar geloof in onze innerlijke Bron geeft permanent succes. De angstige denkgeest zoekt kracht in de wereld, terwijl de liefdevolle denkgeest kracht brengt in de wereld. Wanneer jij je innerlijke kracht accepteert, verricht je wonderen die niet te verklaren zijn in de wereld buiten je.


"Zet vandaag alle dwaze magische overtuigingen van je af en houd je denkgeest in stilte bereid om de Stem te horen die de waarheid tot jou spreekt. Magie zet gevangen, maar de wetten van God maken vrij." WdI.76.9:2;7:5


Wijs mij de weg.


Mensen bidden soms tot God om te vragen: “wijs mij de weg”! Het is het meest krachtigste gebed, maar je moet je denkgeest wel openen om je te laten begeleiden, in plaats van God vragen hoe het scenario moet gespeeld worden in de wereld. Iets in de zin van: laat me aub zien hoe het moet, zolang het maar een antwoord is dat ik graag heb! Dit is een eigen gebed. Heel dikwijls heeft de Heilige Geest een eigen plan voor ons dat ver voorbij datgene gaat dat wij zelf zouden kunnen bedenken. Dit is waarom de les:" Ik zie niet wat mijn hoogste belang is. " (WdI.28) vroeg in het werkboek voorkomt. Het ego wil je zo graag doen geloven dat het weet wat perfect voor je is, maar dat is niet zo. Je kan beter rechtstreeks contact maken met de Heilige Geest vooraleer je in de val van het ego stapt. Op deze manier vermijd je vergissingen en pijn vanuit je keuzemakende denkgeest. Jouw onberispelijke Gids, de Heilige Geest, zal samen met jou beslissingen nemen die veel sneller en veel meer zullen opbrengen dan wanneer je het alleen zou doen. Christus kan en zal alles voor je doen wat jij voor jezelf niet kan.


Menselijke begeleiders kunnen ons wel helpen, maar alleen als hun advies resoneert met onze innerlijke leiding. Doe nooit iets zomaar omdat iemand  het je zegt. Vraag anderen om advies als je twijfelt aan de juistheid van het besluit. De vraag is dan hoe weet je dat jij het zelf weet? Als je een besluit moet nemen, visualiseer dan dat jij het al lang weet, het werkt! Het is niet de bedoeling om de wereld af te schuimen op zoek naar iemand die slimmer is dan jij om aan jouw te laten vertellen wat jij moet doen. Jouw doel is in je hart te kijken en te herinneren wat je al lang weet. Vertrouw erop! De ultieme goeroe zit binnenin jezelf.


Je kan een onderscheid maken tussen het advies van de Heilige Geest en dat van het ego door na te gaan welk gevoel van energie de stem of advies voortbrengt. De Stem van de Heilige Geest wordt gevonden in innerlijke vrede en liefde. Het ego werkt vanuit angst. Die angst is goed te voelen. Als een antwoord weer een angstige vraag oproept: “maar”… en “als”…, dan kan je er zeker van zijn dat dit het ego is. Als de stem of het antwoord vredig aanvoelt, oplucht en geen nieuwe vragen oproept dan is de Heilige Geest je Gids. Angst voelt beperkend, slecht en zwaar aan en duwt je nog verder in de miserie en stress. Liefde en angst zijn geen entiteiten maar ervaringen! De stem van liefde is je beste vriend. Wanneer het spreekt voelt het veilig, krachtig en vertrouwenswaardig aan net zoals thuiskomen. Het is een plezier om het te horen en erop te reageren, het werkt en geeft resultaat.


De stem van angst voelt volledig verschillend aan dan de stem van de liefde. Ze voelt eng en koud aan en houdt je in ongemak en frustratie.

Het geeft geen rust, oplossing of vrede. In plaats daarvan drijft het op dwang, verdediging, zorgen en manipulatie. Het leidt je niet naar de weg die je wilt gaan. Het ontlast je niet van de stress, maar intensiveert ze juist. “Gods Stem spreekt tot mij, heel de dag” (WdI.49) Beslissen tussen de stem van liefde of angst is net zoals de keuze tussen twee verschillende radiostations. De een spreekt hevig en luid en de ander zacht, helend en verheffend. Sinds beide stations in jou aanwezig zijn, kan jij kiezen welke je wilt opzetten. Je lichaam en je gevoelens vertellen je altijd of iets goed of slecht voor je is. Ze spreken luider dan je denkgeest waar alle problemen ontstaan. Vertrouw op je diep innerlijk gevoel en weten. Uiteindelijk is de Stem van Liefde die van jou zelf. Al het andere komt vanuit het ego en behoren jou niet toe. Ze zijn maar een angstig idee in je denkgeest, meer niet. Claim wat van jou is, van uit je geboorterecht en je keuzes zullen op een wonderbaarlijke wijze werken.


"Verenig je met mij in het luisteren. Want de Stem van God vertelt ons van dingen die wij alleen niet kunnen begrijpen, noch apart kunnen leren. Het is hierdoor dat alle dingen zijn beschermd. En hierin wordt de heling van Gods Stem gevonden." (WdI.275.)


De Heilige Geest in jou herkent dat elke stap die jij doet een deel van je terugweg naar huis is. Je kan liefde de rug toekeren, maar liefde kan en wil jou niet de rug toekeren. De Stem van God zal jou altijd vertellen wat je moet doen, als je het met de juiste intentie vraagt. Als jouw kind je een belangrijke vraag zou stellen dan zou je het ook niet het antwoord onthouden. De stem van liefde is je beste vriend. Wanneer het spreekt voelt het veilig, familiaal, krachtig en vertrouwenswaardig aan zoals thuiskomen. Het leven is geen mysterie en de sleutel tot verlichting of ontwaken is niet verborgen. Kijk uit naar de waarheid waar ze is, niet waar ze niet te vinden is. Alles wat jij moet weten is je gratis gegeven en het zaadje ligt in jou te wachten om ontdekt te worden. “Ik ga met God in volmaakte heiligheid. Ik verlicht de wereld, ik verlicht mijn denkgeest en alle denkgeesten die God als één met mij geschapen heeft.” (WdI.156).


Een stil pad in de zomerzon.


Alhoewel ons aangeleerd is om te vechten voor ons leven, is dit volgens de Cursus niet waar. Hij leert ons dat vechten niet nodig is en ook niet gevraagd wordt.


"Wanneer je hebt geleerd hoe jij samen met God kunt beslissen, worden alle beslissingen even makkelijk en even juist als ademen. Het gaat moeiteloos, en je zult met evenveel zachtheid worden geleid als werd je meegevoerd langs een stil pad in de zomerzon. Alleen jouw eigenmachtigheid lijkt beslissen moeilijk te maken. De Heilige Geest zal niet dralen om elk van je vragen over wat jou te doen staat, te beantwoorden. Hij weet het. En Hij zal het je zeggen, en het dan voor jou doen. Jij die vermoeid bent, zult merken dat dit jou meer rust geeft dan de slaap. Want in de slaap kun jij je schuld meenemen, maar hierin niet."  (T14.IV.6)


Laat ons eerst de illusie loslaten en het vervangen door het zachte pad. We moeten onze intenties laten uitstijgen boven het massale eens zijn met het idee dat pijn verbonden is met vrede. Succes is 1% inspiratie en 99% transpiratie. Geen pijn, geen winst. Echter wanneer wij mensen observeren wiens leven doordrenkt is van angstige inspanning, zul je zien dat er geen einde is aan hun verzoek voor vrede. Er is altijd een completer project; een horde meer om te springen; een vijand meer te verslaan, vooraleer vreugde ervaren kan worden. Maar vreugde is niet het resultaat van strijd maar van de kern van vrede. Je krijgt geen appels van perenzaadjes. Strijd geeft nooit vrede. Geloven in hardheid geeft een harde wereld.  Verplaats jouw trouw naar rust en de wereld wordt lichter.


Voorbij het contrast.


Een andere illusie die in de wereld dierbaar is, is het contrast dat noodzakelijk is om geluk te ervaren. Er werd jou verteld dat je geen vreugde kan ervaren zonder zorgen; resultaat zonder conflict; lach zonder traan; gezondheid zonder ziekte; liefde zonder haat; rust zonder werken; verlossing zonder gevangenschap; vergeving zonder schuld en de Hemel zonder hel. Wij leren zeker door contrast en gebruiken onze verschillen om onze waarneming aan te scherpen. Grote contrasten dienen vooral aan het begin van onze spirituele reis. Als je het duwtje in je rug niet voelt eindig je in een val. Niet omdat pijn de wil van God is, maar omdat niets minder dan pijn je aandacht krijgt. Het is niet Gods plan dat het leven hard maakt, maar de menselijke weerstand. Er zijn wegen om te leren die geen pijn vragen. Als je naar meer fijnere niveaus van ervaring evolueert, worden de verschillen subtieler, zachter en soms amper waarneembaar. Drama’s bieden een manier om naar een nieuw verhaal zonder hardheid te evolueren. In de wereld van tegenstellingen staat alles tegenover elkaar. De wereld waar de Cursus ons naar uitnodigt is er een van éénheid." Het tegendeel van liefde is angst, maar dat wat allesomvattend is, heeft geen tegendeel" (TIn.1:8).


Er is een licht dat constanter is dan de zon die ’s nachts verdwijnt, leven dat leeft zonder dood, een Zelf dat niet het onderwerp is van vernietiging door externe krachten, een werkelijkheid die niet meer berust op illusies.


"In de Hemel is alles wat God van waarde acht, en anders niets. De Hemel is volkomen ondubbelzinnig. Alles is er helder en klaar en roept maar één reactie op. Er is geen duisternis en geen contrast. Er is geen afwisseling. Er is geen onderbreking. Er heerst daar zo’n intens gevoel van vrede dat geen enkele droom in deze wereld ooit zelfs maar een vage voorstelling heeft gebracht van wat ze is." (T13.XI.3:7-13)


Ik leef in genade.


 

Genade is een uitdrukking van Gods welwillendheid tot de mens, die haar hoogtepunt bereikt in de verlossing door Christus. Genade is een eigenschap van God, een spontaan en vrij geschenk dat wij absoluut hebben verdiend. Genade is een staat van Zijn waarin wij onvoorwaardelijk worden geliefd en waarin alles wat wij nodig hebben wordt voorzien door de Liefdevolle Hand van God. Je hoeft je goedheid dus niet te verdienen, het is vrij en overvloedig gegeven. Welzijn of gezondheid is niet iets wat je moet verdienen, het is jouw geboorterecht. Verwijder in je denkgeest het geloof dat je iets moet doen voor je het kunt verdienen om gelukkig te zijn. Veiligheid, kracht en vitaliteit zijn van jou als jij jezelf ziet als kind van God, die jou alles bij jouw schepping reeds gegeven heeft. Liefde is waar jij bent omdat liefde is wat jij bent, jouw zegeningen komen zonder onderbreking vanuit de hemel.


"Als wij een moment zouden kunnen terugkeren naar het bewustzijn van de schitterende aanwezigheid van Liefde in onszelf, zouden we werkelijk ondervinden dat we nooit het domein van genade verlaten hebben. Zelfs als je zou denken dat je in de illusie iets moet doen, zorgt God nog steeds voor jou. Door genade leef ik. Door genade word ik vrij. "

(WdI.169).


Je kan elk idee ‘dat je het waard moet zijn’ opzij zetten. Wij zijn het al waard. Als ik terugkijk op al mijn krankzinnige ideeën die ik had en alle vergissingen die ik heb gemaakt, de onvriendelijkheid die ik naar anderen uitstraalde en alle redenen die mijn ego me influistert waarom ik een beter mens moet worden om de dingen die ik wil te verdienen, dan besef ik dat terwijl ik sliep in mijn eindeloze illusoire droom een hoger macht mij begeleidde en voor mij zorgde. Hoe er ondanks mijn stompzinnigheid en mijn vergissingen toch zo goed voor mij gezorgd werd is een groot wonder op zich. Ik kan het niet anders uitleggen dan aan de hand van genade, die ons allen onderhoudt. Mijn leven is Een Cursus In Wonderen en dat van jou is niet anders.


Genade in actie.


Genade accepteren wil niet zeggen dat je simpelweg in bed moet liggen en wachten tot je het hebt. Je bent niet geboren om een passieve observeerder van het leven te zijn, maar in het avontuur te duiken en je Hogere Zelf door en voor jou te laten werken. Op het pad naar bewustwording krijg je alles wat je nodig hebt om te evolueren. Alles zal je op elke moment verteld en gegeven worden. Dit gebeurt zonder stress van jouw kant. Er wordt je gevraagd  om zonder angst eraan te werken. Wat goed is voor jou komt naar je toe, wat niet goed is zal  verdwijnen. Als je moet vechten om iets te krijgen of te behouden, dan heb je dat niet nodig en is het voor jou niet geschikt. Je bent dan beter af zonder. Er is iets beters voor je weggelegd. De dingen komen je niet toe via manipulatie, maar door de juiste gedachten in je bewustzijn.


De Boeddha heeft ons geleerd niets te verlangen, jij kan niets verlangen want je hebt alles al. Het verlangen om geen verlangen te hebben is ook een verlangen. We mogen niet afhankelijk zijn van onze verlangens. Je mag je geluk ook niet onder controle houden. Als we kunnen lachen met wat we ooit zo serieus namen, zijn we voorbij de angst gegaan en op weg naar verlichting. Elke traan is weggevaagd door een glimlach en liefde. “Toon dit aan jouw broeder, en die zal zien dat ieder litteken genezen is en dat iedere traan met een lach en in liefde is weggewist” (T27.I.5:5). Je kan je proces van jaren hard werken verlichten door genade te accepteren en ‘rust’ je gids te laten zijn.


Studie van Een Cursus in Wonderen.


Iedereen die Een Cursus in Wonderen leest heeft weerstand, als ze die niet hadden dan was het niet nodig hem te lezen. Je zou dan niet in een lichaam en op aarde vertoeven. Je zou geen angsten en frustraties hebben en je zou leven in een staat van eeuwige gelukzaligheid. Maar als je nog steeds af en toe geïrriteerd bent door anderen zul je nog veel leren. De Cursus weet dat we ons uiterste best zullen doen om onszelf af te leiden van de waarheid die het ego uiteraard niet wil zien. Het ego wil horen dat de wereld die het zo overtuigend naar buiten brengt, werkelijk is en wil niets weten van het feit dat het maar een schim, een rookgordijn en een spiegel is. Als je werkelijk op zoek bent naar iemand die je liefheeft, ben je op zoek naar jezelf. Welk zelf respecterend ego zou niet ieder wapen en werktuig bovenhalen om jouw engagement te behouden in de wereld die het heeft gecreëerd? Onderschat het ego niet het heeft onnoemelijk veel bronnen in petto om je in het kasteel van illusies te houden dat gebouwd is op angst. Omdat de Heilige Geest slimmer is dan het ego zijn er gelukkig wegen die de muur omzeilen die de legers van de nacht gelanceerd hebben.


Weerstand doorbreken.


1.Doe eerst de werkboeklessen. Als je op een bepaald moment stopt omdat je de les niet begrijpt, lees dan de inleiding van het werkboek:


"Sommige ideeën die het werkboek presenteert zul je moeilijk kunnen geloven en andere kunnen nogal onthutsend lijken. Dit doet er niet toe. Jou wordt slechts gevraagd de ideeën toe te passen zoals je opgedragen wordt. Er wordt je helemaal niet gevraagd ze te beoordelen. Er wordt je alleen gevraagd ze te gebruiken. Juist het gebruik ervan zal ze  betekenis voor je laten krijgen en je zal tonen dat ze waar zijn.

Onthoud alleen dit: je hoeft de ideeën niet te geloven, je hoeft ze niet te aanvaarden, laat staan toe te juichen. Tegen een aantal ervan zul je je misschien heftige verzetten. Dit alles is niet van belang en zal hun uitwerking niet verminderen. Maar sta jezelf niet toe uitzonderingen te maken in de toepassing van de ideeën die het werkboek bevat, en- wat je reacties op de ideeën ook mogen zijn - gebruik ze. Meer wordt er niet gevraagd." (WdI.in 8+9)


Het doel van de Cursus is om je schuldgevoelens ongedaan te maken, dus als je lessen mist of overslaat en je kiest voor innerlijke vrede dan ben je de Cursus meester. "Uitstel speelt geen rol in de eeuwigheid, maar is tragisch in de tijd."  (T5.VI.1:3). Je spirituele verbinding is het belangrijkste.


2.Bestudeer de Cursus op je eigen manier. De Cursus is holografisch, elk deel houdt het geheel in zich. Met uitzondering van de werkboeklessen is de rest van de Cursus niet lineair. Sommige mensen geloven dat ze het boek woord voor woord moeten lezen, maar je kan tegelijkertijd lezen in het tekstboek, handboek voor leraren en werkboek. Echter als je dat in jouw eigen volgorde wil doen zal het ook werken. Het is aan te bevelen om alles ooit te lezen, want er staan echt juweeltjes in om te onthouden. Voel je vrij om in elk deel te lezen als je dat zo aanvoelt. Je kan het boek op gepaste tijden zelfs ergens openen op gelijk welke pagina om de boodschap te ontvangen. De Heilige Geest spreekt door jou ongeacht welke woorden jij leest. Als je open staat en klaar bent om te evolueren zal je in elk woord een boodschap vinden. De woorden gaan veel dieper dan je dagelijkse geest. Het is de bedoeling je geest onder te dompelen in bewustzijn in plaats met informatie. Het doel van de Cursus is om in een hogere staat van bewustzijn te komen en het tekstboek neemt je daarin mee als je je geroepen voelt.


3.Wees lief voor je weerstand en straf jezelf niet. Het ego gelooft dat het zijn job is je te beschermen, het wil zijn rol kost wat kost beëindigen want het gelooft dat zijn en jouw leven hierop gevestigd zijn. Als jij je ego zwaar wil confronteren en afbreken, het alle macht ontnemen, onthecht of ertegen vecht, zal het je zeker tegenwerken. Je kan van het ego niet weglopen door straf en controle.


"Het feit dat jij gelooft dat je aan het ego moet ontsnappen, toont dit aan; maar je kunt niet aan het ego ontsnappen door het te vernederen, te beheersen of te straffen " (T4.VI.3:8)


Onder zware aanval zal het doen wat enig ander ego zou doen - zich verdedigen, zichzelf opjagen en harder terugslaan dan ooit tevoren. Zeg tegen je ego dat je het niet wil kwetsen en dat het zijn werk mag doen waar het ook zo van houdt.  Zeg dat je het  alleen maar wil helpen in minder aanval en meer vrede. Verzeker het dat je het niet wil bedreigen, je hebt alleen iets anders te doen of een andere activiteit waarin jij jezelf optilt naar een hogere werkelijkheid. Voor het ego is dit zeer confronterend. Onthoudt dat het briljant is in wat het doet en complexe scenes kan toveren om te kunnen overleven.


4.Noteer wanneer en in welke vorm  de weerstand zich aanbiedt. De meeste wereldse activiteiten pogen de angst te ontvluchten. Het is inderdaad ons doel om de angst te ontvluchten. Maar hoe je ervoor vlucht maakt een groot verschil in het feit of je zult slagen of niet. Je kan de angst opzij duwen door het te vervangen door een andere afleiding, wat uiteindelijk helemaal geen vlucht is. Of je kan vluchten in de waarheid, en dat houdt vrijheid in. Vele gewoontes en verslavingen zijn vormen van weerstand en bunkers van pijn, maar effectief veilig voor liefde. Een paar voorbeelden: constant werken, je eindeloos proberen te bewijzen, eetverslavingen, alcoholisme, drugs, shoppen, suikerverslaving, veel TV-kijken, PC-freaks, voortdurend praten, dwangmatig kuisen, roddelen, vechten en dramatiseren.


Hoe behandel je nu die pijn? Iedereen heeft wel op een of andere manier pijn in zijn leven die ons van de ene illusie in de andere brengt en ons zo aan de rand van onbehagen brengt. De eerste stap om weerstand te overwinnen is je gedrag herkennen. Geen onbewust gedrag kan lang standhouden in het licht van ons hogere bewustzijn. Als je bijvoorbeeld naar de ijskast gaat om iets te eten wanneer je geen honger hebt, dan is dat dwangmatig eetgedrag, je komt jezelf tegen. Veroordeel jij jezelf op dat moment of vecht je ertegen, dan lever je strijd. Waar je energie in steek groeit, wees dus bewust waar jij je energie in wil steken. Wees niet boos op jezelf en veroordeel jezelf niet, maar wees er bewust van dat je dit gedrag hebt. Identificeer jezelf met de getuige niet met de doener. Hoe meer je het perspectief gaat zien, hoe meer je de gezonde keuzes zult kunnen maken. Jezelf afbreken voor je slechte gedragingen werkt nooit. Schuldgevoel zal de pijn niet stoppen die de verslaving veroorzaakte. Het wordt alleen maar erger. Innerlijke vrede is jouw sterkste vriend in elke campagne om je leven te verbeteren.


Schrijf de resultaten op van je weerstand. Geeft het echt wat je werkelijk wilt? Dat volgende stukje taart smaakt goed voor een seconde, maar hoe voel jij je bij de volgende stap op de weegschaal of blik in de spiegel? Heeft het iets opgebracht? TV kijken kan je problemen even doen vergeten, maar voel jij je echt beter achteraf? Geeft seks zonder gevoel van liefde vanuit je hart écht voldoening? Al deze dingen dienen hun doel maar als ze gebruikt worden als substituut voor de verbinding met je werkelijke Zelf, zullen ze je nog verder wegduwen van de vrede die jij zoekt. Bewust worden is het begin van genezing. Na een tijdje zal je weerstand aan kracht verliezen en je zal betere keuzes maken die jou werkelijk zullen dienen.


5.Ontwikkel gewoontes die jou werkelijk een goed gevoel geven. Wanneer je ergens vanaf wilt ga je je focus opnieuw leggen op het slechte gedrag dat dan weer gevoed wordt en het nog zal vergroten. Wanneer je focust op activiteiten die je met je hart doet zal het je vreugde brengen. Op dat moment ben je in het domein van je Goddelijke zelf. Het loslaten van gefrustreerde gedachten voelt veel beter aan dan er constant naar te kijken en ze te bestrijden. Wees lief voor jezelf, het zal veel beter aanvoelen en wat minder goed is zal geleidelijk verdwijnen uit je ervaringen.


Geloof niet alles wat je denkt.


De les: “Ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk”. (WdI.5). We kiezen voor onvrede omdat wij dat aantrekkelijker vinden dan vrede. Situaties geven ons geen onvrede, we maken het onszelf moeilijk en geven dan de schuld aan de situatie buiten ons. We kunnen net zo gemakkelijk kiezen voor vrede: “Ik kies de vreugde van God in plaats van pijn.”

(WdI.190). Onvrede is de lens waarmee wij de ervaring filteren. Je laat je meeslepen in dat wat je frustreert en stoort. De egowereld is opgebouwd uit grieven; dus zal het en kan het elk ding dat het ziet als oorzaak voor de grieven aanwenden. Het gelooft dat je moet winnen, alhoewel je in werkelijkheid verliest. Spirituele ogen zien door een andere lens, en zien alles als een bron van dankbaarheid, de kortste route tot succes en vervolmaking. Weerstand is niet iets dat je overkomt, het is iets dat je verkiest omdat je gelooft er iets waardevols voor terug te krijgen. Wanneer je de waarde van frustratie, in de waarde van geluk omzet zal innerlijke vrede jouw deel zijn.


Hoe het ego en de denkgeest elk op hun beurt tijd gebruiken.


Wat zou je doen als je meer tijd had? Wat zou je doen als je minder tijd had? Wat zou je doen als je geen tijd had? Hoe verschillend zou je leven zijn als tijd geen factor was? Voor de meeste mensen is tijd een probleem omdat we geloven dat we er niet genoeg van hebben. We zien tijd als onze vijand, die in ons leven kostbare minuten wegneemt. Mensen hebben stress door tijd, vechten erover, klagen erover – “ik heb jou de beste tijd van mijn leven gegeven!” – en betalen diensten per uur. Dingen die wij koesteren eindigen. Mensen die wij liefhebben sterven. Tijd domineert stilaan ons leven.


De Cursus ziet tijd helemaal anders. Het zegt ons dat ons werkelijke Zelf ver buiten tijd leeft. "Het doel van de tijd is jou de gelegenheid te geven te leren de tijd constructief te gebruiken." (T1.I.15:2). We zijn hier om tijd in ons voordeel te gebruiken in plaats van het ons te laten verpletteren. Tijd helpt ons om te focussen en het verschil te ontdekken tussen de minuten die ons vreugde brengen en diegene die ons zorgen baren. Wat is het doel van een dag? Is het om geld te verdienen door te gaan werken en te klagen over eindeloze files? Of is het om connecties te maken, creativiteit te uiten en te zegevieren? De Cursus stelt voor: "elke dag behoort aan wonderen te zijn gewijd." (T1.I.15:1). Als je ooit al een wondermooie dag hebt gehad waarin alles liep zoals het moest lopen, dan heb je het echte doel van een dag ervaren waar je elke dag recht op hebt. Tijd nodigt ons uit om het beste ervan te maken tussen onze geboorte en dood. Als je nu zou sterven heb je dan voldoening in je leven gehad? Welke belangrijke doelen zou je dan nog willen bereiken? Wat zou je morgen anders doen om je tijd beter te laten renderen? Als je op het eind van de dag gelukkig bent over de afloop ervan, dan heb je je doel bereikt. Meer valt hier niet over te zeggen, wees gewoon gelukkig met wat je hebt, doet en bent.


Tijd houdt alles weg wat NU moet gebeuren. Alles wat ooit heeft bestaan, nu bestaat en nog zal bestaan, bestaat in het NU. Het universum is holografisch. De hele wereld is aanwezig in elk deel. Alles is hier en nu. Het ego heeft “tijd” uitgevonden om dat wat nu werkelijk gebeurt weg te duwen, net zoals het ruimte gebruikt voor wat hier en nu al aanwezig is. Voor de Heilige Geest bestaat de afscheiding, die gedefinieerd wordt door tijd en ruimte, niet. Zonder het middel van tijd en ruimte van het ego, zouden we hier en nu alles hebben wat we willen en zouden we alles Zijn wat we willen zijn. Dan zou er geen verlangen meer zijn omdat we alles al hebben. We zouden in deze wereld niets moeten verlangen omdat we zo bewust zouden zijn dat alles al in ons aanwezig is.  Wanneer we tijd gebruiken om onze heiligheid in dit leven te ontdekken, te genieten en te ervaren, zou tijd onze vriend kunnen zijn. De Heilige Geest gooit jou alleen maar levenslijnen uit.


"Als je vandaag ook maar het vaagste begrip verkrijgt van wat liefde betekent, heb jij een onmetelijke afstand en een in tijd ontelbaar aantal jaren overbrugd op de weg naar je verlossing." (WdI127.7:1)


In het NU zonder angst.


Alle angst is een toekomstige gebeurtenis. Als je je in het nu moment bevindt kan je geen angst hebben. Je kan de realiteit alleen in het NU ervaren. Daar liefde de enige werkelijkheid is, is het enige moment waar je liefde kunt vinden in het NU. Alle andere gebruiken van tijd zijn obstakels die je gek zullen maken als je hen toelaat. Nu je toch schijnbaar in tijd verblijft, maak het dan tot je vriend. Een Hemels moment, zelfs al loop je hier op aarde rond, is een opening naar de eeuwigheid. Zoek dagelijks naar zoveel mogelijk openingen als je kan. Elk moment waarin je vrede of vreugde voelt is een opening naar de eeuwigheid, omdat het kenmerk van eeuwigheid geluk is. De sleutel is om bewust voor de werkelijkheid te kiezen en niet te wachten of te hopen tot het goede naar je toekomt. Ga naar de plaats in je bewustzijn waar het succes dat je zoekt al aanwezig is want al het goede dat je zoekt is reeds hier. Het is niet in tijd. Het is in tijdloosheid.


Alles is eeuwig van jou.


Zowel gezondheid als overvloed zijn signalen dat wij leven in een overvloedig universum, waarvan jij uiteindelijk de bron bent. In deze betekenis is het boek “Een Cursus in Wonderen” de ultieme welvaartshandleiding. De Cursus is compromisloos in zijn affirmatie over het recht op rijkdom en gezondheid in het universum. Het identificeert je met wat jouw Heilige Vader is en heeft. Het nodigt ieder van ons uit om dit te herinneren:


"Ik ben compleet omdat ik Uw Zoon ben. Ik kan niet verliezen, want ik kan alleen maar geven, en alles is voor eeuwig het mijne." (WdII.343.1:10-11)


De Cursus spreekt niet over het krijgen van materiële dingen, het leert ons alleen hoe wij vrede kunnen ervaren. Geld is niet de enige maatstaf voor rijkdom, alleen geluk geeft geluk. Gods zegeningen manifesteren zich op aarde net zoals zij dat doen in de hemel. Wanneer je innerlijk tot rust bent gekomen, ben je in de perfecte positie om alles wat je nodig hebt aan te trekken, gegeven door genade. "Zeker, heil en goedertierenheid zullen mij volgen alle dagen van mijn leven." (Psalm 23).


Wanneer weinig veel wordt.


Echte vrijgevigheid is de vrijgevigheid vanuit de Geest. Het is het gevoel dat je gezegend bent met alles wat je maar wensen kan, en dat je gelukkig bent om anderen te kunnen zegenen met jouw overvloed. … "mijn beker vloeit over "(psalm 23). Wanneer je weet dat je zelf genoeg hebt, weet je dat je genoeg kan geven. Om te weten of je overvloed hebt, moet je weten dat jij overvloed bent. De grootste overvloed is te herinneren dat je Geest bent in de Denkgeest van God. “Nu wil ik zijn zoals God me geschapen heeft.” (WdII 237).


Geschenken van de wereld en geschenken van God.


Je kan een onderscheid maken tussen de geschenken van de wereld en de geschenken van God door een simpele test: wanneer jij een geschenk geeft in de wereld, heb je minder en iemand anders heeft meer. Wanneer je een geschenk van God geeft, hebben gever en ontvanger evenveel. De geschenken van de wereld zijn materiële goederen. De geschenken van God zijn ervaringen van Liefde. Volgens de Cursus zijn de enige waardevolle geschenken  die van God, zij breiden uit terwijl jij ze deelt met anderen. "Ik zal genezen zijn, wanneer ik me door Hem laat leren hoe ik anderen genees." (T2.V.A.18:6).


Wie moet er eerst ontwaken, ik of de ander?


Een dromer droomt dat alle figuren moeten ontwaken voordat hij kan ontwaken.” Deze briljante omschrijving van de illusie van afscheiding wordt ontsluierd door de tegengestelde weg naar verlichting. Het ego stelt eindeloze vereisten in de wereld. Er is altijd wel iets dat volgens het ego moet veranderen om ons gerust te stellen, vooral dan de houding van andere mensen. Vrede is juist altijd aan de andere kant van het volgende item dat moet veranderen. De lijst van de eisen van het ego is lang genoeg om ons te verzekeren dat het doel nooit bereikt zal worden. zodra sommige voorwaarden vervuld zijn, komen er weer nieuwe eisen aan de oppervlakte. Op die manier wordt geluk altijd uitgesteld en komt misnoegdheid aan de oppervlakte. Het feit dat veel mensen het eens met je zijn, ze altijd hun goed gevoel vinden door steeds opnieuw te veranderen, verzegelt de overwinning van leegheid tegenover voldoening.


Maar alle figuren in je droom zijn maar acteurs die jouw droom bevolken, je hebt het niet nodig dat zij veranderen voordat jij kan ontwaken. Jouw vrijheid hangt af van het veranderen van jouw gedachten. De Cursus zegt dat de enige plaats waar we kunnen zoeken hier  is en het enige moment waarop is nu. “De Hemel is hier. Er is geen ergens anders. De Hemel is nu. Er is geen andere tijd.” (H.6:4-7).


"Verlichting is slechts een herkenning, en allerminst een verandering." (WdI.188.1:4). Het enige wat we ooit moeten veranderen is onze waarneming. “De Hemel is de beslissing die ik moet nemen” (WdI.138)


Waar is de wereld?


De wereld zal eindigen wanneer we de alom tegenwoordigheid van God ervaren in plaats van het geloof in de afscheiding van lichamen. De wereld buiten ons is niets meer dan een afbeelding in onze gedachten die wij erover hebben. De Cursus zegt: "Er is geen wereld! Dit is de kerngedachte die de cursus probeert te onderwijzen." (WdI.132.6:2-3). Later lezen we in het werkboek:


"Uit waanzinnige wensen ontstaat een waanzinnige wereld. Uit oordelen ontstaat een veroordeelde wereld. En uit vergevende gedachten komt een lieflijke wereld voort, genadig voor de heilige Zoon van God, om hem een vriendelijk thuis te bieden, waar hij een poos kan rusten voor hij verder reist, om zijn broeders te helpen samen met hem voort te gaan en de weg te vinden naar de Hemel en naar God."  (WdII.325.1:4-6).


Dus het einde van de wereld zoals jij die kent is exact dat: het einde van de wereld die jij alleen kent! De wereld die jij kent is zo verschillend van de wereld die God kent, en het einde van de wereld is niets meer dan het einde van een klein nietig idee dat de wereld die jij buiten jou ziet heeft bepaald. Het einde komt wanneer jij je gedachten hierover verandert. Het is even simpel als het openen van een gordijn van een lang gesloten ruimte, het ontvangen van lucht en licht dat leven brengt waar er geen was.


Eindelijk een zinnige wereld!


Mensen hebben pijn omdat ze geïnvesteerd hebben in een betekenisloze wereld. De wereld van afscheiding eindigt wanneer je meer interesse toont in het oneindige dan in het eindige.


"De wereld zal eindigen zoals ze begon: in een illusie. Maar haar einde zal een illusie van genade zijn. De illusie van vergeving, die totaal is, niemand uitsluit, en onbegrensd is in zachtmoedigheid, zal zich over haar uitspreiden, alle kwaad verhullen, alle zonde verhelen en voor eeuwig een einde maken aan schuld. Zo eindigt de wereld die door schuld werd gemaakt, want nu heeft ze geen doel meer en is ze verdwenen." (H14.1:2-5)


De wereld die wij kennen heeft geen zin. Eindig je zinloze wereld en kom in de werkelijke wereld. Kom zo dicht mogelijk naar de werkelijke wereld zodat de illusie volledig vervaagt. Visie is gelijk aan keuze. We zien wat we willen zien. Verander dat wat je anders wilt zien. Beëindig de wereld vandaag nog door te weigeren nog langer te zwemmen in de zee van angst die de wereld in zorgen heeft gebracht. Beëindig de hongersnood door jouw Goddelijke Zelf te voeden. Beëindig de oorlog door de strijd tegen jezelf op te geven. Het is jouw geluk, niet je pijn, die de wereld zal redden. Miserie heeft genoeg aandacht. Alleen genezing zal de wereld beëindigen. God heeft jou gekozen om de wereld te bevrijden. Dan zullen één voor één de sterren doven en vervangen worden door het Licht dat jij bent.


De uitreiking van je diploma.


Een Yogi verliet zijn goeroe om zich terug te trekken in het woud om super natuurlijke krachten te ontwikkelen. Vele jaren oefende hij om over het water te kunnen lopen. Eindelijk had hij de techniek onder de knie. Op een dag kwam zijn goeroe langs en de Yogi demonstreerde fier zijn kracht, wandelde over het water terwijl de goeroe toekeek. De goeroe vroeg hem: hoe lang heb je hier op gestudeerd? 27 jaar, zei de Yogi fier. Gek, zei de goeroe, voor een paar cent had je de ferry kunnen nemen!


Op een bepaald moment vragen we ons tijdens ons leven op aarde af waar we naar op zoek zijn en waarom? Sommige doelen leiden naar vrede, en velen doen dat niet. De Cursus vraagt ons om onze tijd te steken in wat echt waardevol is in ons leven. Het onderricht van de Cursus volgen is geen kleine onderneming, het vraagt moed, bereidwilligheid, betrokkenheid, doorzettingsvermogen, intenties en véél oefening. Op een bepaald moment zul je jezelf afvragen: wanneer zal ik de Cursus beëindigd hebben? Hoe weet ik dat ik ermee klaar ben? Wanneer behaal ik mijn diploma? De Cursus zegt dat de training één jaar in beslag neemt (WdI.in.2:4) en toch heeft nog bijna niemand het boek na één jaar opzij gelegd en gezegd: ik weet het nu… wat moet ik nu doen? De Cursus duurt tot je volledig ontwaakt. Wanneer je eenmaal de vrede bereikt hebt is er geen terugkeer naar strijd en oorlog mogelijk. Wanneer genezen aantrekkelijker wordt dan pijn, wil je alleen nog maar genezen. Wanneer je vrijheid belangrijker vindt dan gebondenheid, zul je alle stappen ondernemen om jezelf te bevrijden. De bestudering van de Cursus op zich is al een wonder! Het is echter mogelijk om in dit leven eeuwige innerlijke vrede te bereiken. Innerlijke vrede is het enige doel van onze reis en we moeten alles in het werk stellen om dit te bereiken. Afwezigheid van vrede roept op om te blijven oefenen. Het potentieel van de Cursus is oneindig, maar de resultaten die je zult ervaren hangen af van jouw inzet. Een Cursus in Wonderen zegt alleen maar: “Alleen wat jij niet hebt gegeven, kan in enige situatie ontbreken.” (T.17.VII.4:1) De Cursus is alleen maar een manier van denken en leven, een verschuiving van je houding die alles wat je ziet en doet beïnvloedt. Het is een wereldse psycho-spirituele make-over.


Het is een truc van het ego om te weten wanneer je de Cursus geleerd hebt. Het ego is vooral bezig met de toekomst om het nu moment te ontlopen, terwijl het antwoord op elke vraag in het heilige ogenblik aanwezig is. "Mijn geluk nu is alles wat ik zie." (WdII.290.) Elke vraag hier en nu zal leiden naar de volgende, en jij zult aan het einde der tijden komen als je daaraan voorbij gaat.


Je hebt de Cursus al volbracht, je denkgeest is al heel, God heeft aan jou alles gegeven dat jij nodig hebt en Hij heeft alles gedaan wat gedaan moet worden.


Wat moet ik doen om te weten dat dit alles mijn deel is? Ik moet de Verzoening voor mezelf aanvaarden, en meer niet. God heeft alles al gedaan wat gedaan moest worden.”(WdII.337).


Jij bent het eeuwige Zelf, vergeven voor al de zonden die jij nooit gedaan hebt. Jij kan en wil niet sterven. De hel die jij vreest is maar een angstige tactiek. Het pad dat je nog steeds denkt te moeten gaan is al bewandeld. De blokkades die jij had zijn al allemaal voorbij.  “Het is een reis zonder afstand naar een doel dat nooit veranderd is.” (T8.VII.9:7) In de wereld van afstanden is er geen eind voor de Cursus. In de wereld van de denkgeest kan wat nooit begon ook nooit eindigen. Je hebt dus geen nood aan het beëindigen van de Cursus, wat jij nodig hebt te weten is dat jij die Cursus al lang gedaan hebt. Al is er een deel van jou nog in strijd, je werkelijke Zelf heeft de finish van de race die je niet moest lopen al overwonnen. Het doel van de Cursus is in om jouw identiteit als zoeker te verschuiven naar de zoeker die het al vond. Wanneer jij je herinnert wie jij werkelijk bent is er niets meer te bereiken. De Hemel is geen trofee voor de waardering van de strijd. Het is de status die jij aanvaardt, een gezegende staat van Geest waarin jij woont.


Op de weg zal je zon en wolken ervaren, pieken en dalen, doorbraken en vastzitten, spiegels van verwarring, hevige opwinding en zware depressies. “Twijfel zal onderweg komen en gaan, en gaan om terug te keren” (VvT.nw.1:2). Ga gewoon verder laat gebeurtenissen je niet stoppen. Vraag de Heilige Geest om antwoorden. Je gebed is reeds verhoord. Een deel van je denkgeest is reeds in de waarheid, al houdt een deel nog vast aan illusies. Claim dat deel, en die voorvallen die tegengesteld zijn aan liefde zullen verdwijnen. Alleen de gedachten die jij denkt samen met God zijn werkelijk. Op het einde van het werkboek zegt de Cursus:  ”… ik zal jou nooit zonder troost achterlaten.” (WdII.na.6:8). Jezus belooft ons dat wat er ook gebeurt, waar jij ook gaat in de wereld, ongeacht welke cursus of studie, ongeacht welke hel jou zou overkomen, je Bron je nooit in de steek zal laten en vrede is op het moment dat je het vraagt gegeven. Je bent nooit meer dan één gedachte verwijderd van genezing.  Veel broeders lopen in deze wereld en daar voorbij aan je zijde. Wij lopen nooit alleen. “Ik ga met God in volmaakte heiligheid. Ik verlicht de wereld, ik verlicht mijn denkgeest en alle denkgeesten die God als één met mij geschapen heeft.” (WdI.156).Het einde van de zoektocht.


Het doel van de Cursus is net zoals zoveel anderen: totaal en eeuwig vrede. Hij stopt niet voor volledige genezing. Je bent klaar met de Cursus wanneer je volledig vrij bent van angst, in vrede bent met jezelf en je in iedereen Christus ziet. Al wat je dan ervaart is Liefde. Zolang jij nog in een lichaam bent zal dit een doel zijn om in te slagen, omdat het idee dat je gelooft dat je een lichaam bent, de waarheid ontkent dat je een onsterfelijke geest bent..


Sommige mensen hebben verlichting bereikt in hun fysiek lichaam, maar zo zijn er maar weinig. Maar dat wil niet zeggen dat jij dit niet kun. De Cursus belooft je dat je dat zal ervaren wanneer de tijd daar rijp voor is. Op dit moment gaat verlichting in stadia. Enkele staan op een ochtend verlicht op en ervaren voor altijd vrijheid. De meerderheid zal stap voor stap  vooruit gaan. Doch elke stap is waardevol op zichzelf en de wereld is op zich geen slechte  plaats om te ontdekken als je het bekijkt vanuit de ogen van dankbaarheid. "Liefde is de weg die ik in dankbaarheid ga." (WdI.195). De Cursus laat ons zo snel gaan als we aankunnen, maar niet te snel zodat we geen stappen overslaan. We plaatsen dagelijks een paar illusies meer in de wereld tot het leven meer op een feest gaat lijken en we kunnen lachen om onze vergissingen. De Cursus vertelt ons dat God de laatste stap zet.


"Vandaag vragen we God om de gave die Hij uiterst zorgvuldig in ons hart heeft bewaard, waar zij op erkenning wacht. Dit is de gave waarmee God Zich naar ons toebuigt en ons opheft, waarbij Hij Zelf de laatste stap van de verlossing zet. Alle stappen, behalve deze, leren we, door Zijn Stem onderwezen. Maar tenslotte komt Hij Zelf en neemt ons in Zijn Armen en veegt het spinrag van onze slaap weg. Zijn gave van genade is meer dan slechts een antwoord. Zij brengt alle herinneringen terug die de slapende denkgeest vergat, alle zekerheid omtrent wat de betekenis van Liefde is." (WdI.168).


Elke spirituele weg zal uiteindelijk tot je werkelijke Zelf leiden. Alle spirituele praktijken zijn dezelfde maar dan anders verpakt. Een Cursus in Wonderen is niet de enige weg. De Heilige Graal of je Werkelijke Zelf was in je script toen je schijnbaar in de wereld van illusies arriveerde. Een Cursus in Wonderen leeft eeuwig door net zoals jij dat doet. Liefde is overal en als liefde zijnde, ben jij dat ook. Wanneer je naar jezelf kijkt en je ziet alleen de hemel, dan heeft de Cursus zijn werk gedaan. Hij zal je hand loslaten en je bevrijden om het licht te zijn dat je zocht. De Cursus heeft jou gevonden, het enige dat nog overblijft ben jij die jezelf moet vinden. Mag deze ontwaking je snel toekomen en eeuwig duren. Mogen wij allen weten dat God ons geschapen heeft en mogen wij allen Gods liefde puur, totaal en intens ervaren. Moge de mensheid zijn Goddelijkheid ontdekken en moge wij allen wonen in de vrede van God.Reine Van Dyck