Verbind de stippen

Vroeger kregen we als kind vaak tekenboeken met verbind-de-stippen puzzels. Hoe eenvoudig de stippen-puzzel ook was, het was nog steeds moeilijk om de figuur onder de stippen te zien totdat je ze daadwerkelijk verbonden had. Je moest de stippen verbinden en dan pas zou duidelijk worden dat de figuur die je op die manier verbond een kikker, een vis of een hond werd.


De stippen-puzzel lijkt gelijkenis te vertonen met ons leven: een reeks schijnbaar los-gekoppelde gebeurtenissen (de stippen). Maar als we de Heilige Geest toestaan om ons te helpen de gebeurtenissen te verbinden, beginnen we het grotere plaatje te zien dat altijd al aanwezig was, maar niet gezien werd.


Velen gebruiken het internet om zangkoren en orkesten met elkaar te verbinden en zo voor ons allemaal ongelooflijke muziekinspiraties te creëren. Mensen hangen witte lakens uit het raam en applaudisseren om de hulpverleners moed in te spreken en te inspireren. We hebben dagelijks op een bepaald tijdstip voor artsen, verpleegkundigen en iedereen die betrokken is bij de noodsituatie in de gezondheidszorg geapplaudisseerd en hen toegejuicht.


Deze crisis kan ons er ook toe aanzetten om nog iets heel belangrijks te doen voor onze wereld: de tijd nemen om rustig naar binnen te gaan. Het gebed verandert de wereld omdat het jou verandert. Vergeet niet dat het echt nodig is om een stap terug te zetten en de Heilige Geest toe te laten de weg te wijzen. Immers, leraren van God zijn nu meer dan ooit nodig en jij bent een leraar van God.

Verbind de stippen.

Een Cursus in Wonderen stelt voorzichtig deze vraag …


          “Wat zou je niet kunnen aanvaarden, als je maar wist dat alles wat plaatsvindt, alle gebeurtenissen in verleden,

           heden en toekomst, liefdevol gepland zijn door Degene wiens enig doel jouw welzijn is?” (WdI.135.18:1)


Dit citaat betekent niet dat God de fysieke gebeurtenissen in ons leven regelt, maar dat we in de gebeurtenissen van ons leven, hoe verschrikkelijk of vervelend die ook mogen zijn, wakker kunnen worden door Zijn genezende kracht. Zijn Bewustzijn kan ons bevrijden van onze pijn en lijden, zodat we Zijn liefdevol Antwoord kunnen ervaren.


Dit is een totaal andere benadering van hoe de wereld naar het leven kijkt. Maar is dat niet het doel van de Cursus: ons denken om te keren? Tenzij we eerlijk naar onze pijn en lijden kijken in het licht van het bewustzijn van de Heilige Geest, kunnen we niet worden bevrijd tot een nieuw bewustzijn. En tot we worden bevrijd voor een nieuw bewustzijn, zullen we de cyclus van pijn en lijden die het kenmerk is van deze wereld, blijven ervaren.


Hoe werkt dit in de wereld?


Herinner je je de aanslag in de luchthaven van Zaventem en de metro in Maalbeek op 22 maart 2016 nog? Het staat nog steeds in ons geheugen gegrift. Het is zo’n moment waarop we ons denken en de acties die eruit voorvloeien kunnen veranderen.


Het bracht het idee van terrorisme op de voorgrond, maar het bracht ons ook de noodzaak om ons te verenigen, te helpen en de hand te reiken aan "vreemden". De barrières van afscheiding vervaagden in het licht van de waarheid dat we verbonden waren en dat we de onschuld van de waarheid delen. We waren niet alleen, ieder van ons was op een of andere manier, fysiek, emotioneel of spiritueel, met de aanslag verbonden. En we zouden de gebeurtenis op een dusdanige manier kunnen benutten dat ze ons toelaat dichter te groeien naar de hulp en de kracht van Gods liefde voor ons.


We hebben nu een andere gebeurtenis die ons kan verenigen om ons te verbinden, te beminnen en te dienen. COVID-19 wordt een vijand genoemd en iets wat we moeten bestrijden. Maar is dat echt de beste aanpak? Vanuit het perspectief van Een Cursus in Wonderen wordt ons niet gevraagd om de wereld of het ego-denken te bestrijden, maar om er met de hulp van de Heilige Geest naar te kijken. Als we ergens tegen vechten, geven we het de kracht om ons te beïnvloeden. Maar als we iets begrijpen, en naar alle feiten kijken, kunnen we alles oplossen vanuit ons hogere perspectief: een verbind-de-stippen perspectief.


Daarom moet het luisteren naar gezondheidsambtenaren en wetenschappers die het virus uitleggen, de effecten ervan, en hoe het publiek moet reageren (fysieke afstand in acht nemen, mondmasker dragen en zoveel mogelijk thuis blijven) geen akelig-, vaderlandslievend- of gevaarlijk idee zijn waardoor onze economie zou kunnen crashen. Maar het is eerder een manier om dit virus te begrijpen, ermee om te gaan en het uiteindelijk op te lossen.


Zoals de Cursus ons er zo mooi aan herinnert, zijn de wonderen die we zoeken nu hier. We kunnen de plaats waar we ons nu in de wereld bevinden niet ontkennen; we moeten de illusies erkennen en eraan voorbijgaan naar ons Antwoord (Liefde), en dat is het wonder.


           “Deze wereld is van wonderen vervuld. Ze staan in stralende stilte naast elke droom van pijn en lijden, van zonde

            en schuld.” (T.28.II.12:1-2)


Dit onderdeel uit het Tekstboek gaat verder met te zeggen dat als we begrijpen wat deze gedachte ons zegt we de droom van pijn en lijden in deze wereld, met al zijn effecten en illusies, ongedaan kunnen maken. Door te erkennen dat het Antwoord of het Wonder naast elk schijnbaar probleem van de wereld staat, is het onze taak om ons dan te concentreren op het Wonder: de oplossing. Als we onze angst en zorgen kunnen zien als onjuiste gedachten van een verkeerde focus, dan kunnen we in plaats daarvan een andere keuze maken. We zijn geen slachtoffers van de wereld, en de situaties in de wereld zijn kansen voor ons om een andere keuze voor vrijheid te maken in plaats van te lijden.


           “En zo is de denkgeest vrij om in plaats daarvan een andere keus te maken. En met dit als vertrekpunt zal

            verlossing doorgaan de richting van elke stap in de afdaling naar de afscheiding te veranderen, totdat je op elke

            schrede bent teruggekeerd, de ladder is verdwenen, en al het dromen van de wereld ongedaan gemaakt.

            (T.28.II.12:6-7)


Dus ja, we moeten elke stap van de afdaling van de afscheiding bekijken, totdat er geen duistere gedachten meer zijn om macht over ons te hebben. Dit is hoe de wereld “ongedaan" wordt gemaakt, hoe de illusies van de wereld (virussen, oorlog, haat van anderen, etc.) ‘ongedaan worden gemaakt’. We vallen ze niet aan, haten of vrezen ze niet, we stoppen met hen te voeden.


We trekken onze aandacht van projectie, haat, afscheiding en angst terug. Als we zien dat het door mensen wordt verspreid, kijken we naar wat het als projectie van onze gedachten in ons oproept en vragen we om hulp om voorbij de duisternis te gaan naar het wonder dat in stralende stilte ernaast staat. Zo worden de illusies eindelijk ongedaan gemaakt; ze krijgen geen kracht meer. Onze focus ligt dan op het schitterende wonder dat ernaast staat. Is dat geen betere focus?Wat kan ik nu doen?


Je bent "gewapend" met de waarheid om de angst niet aan te vallen, maar ze ongedaan te maken. Als de afscheiding een vergissing is, dan is verzoening het antwoord. Als angst het tegenovergestelde is van liefde, dan is de focus op liefde en hulp bieden het antwoord. Als een aanval onze machteloosheid bestendigt, dan is vergeving het antwoord op het bewustzijn van onze werkelijke macht.


Wat moet je nu in je persoonlijk leven doen? Neem elke dag de tijd om je denkgeest tot rust te brengen en te vragen hoe je werkelijk behulpzaam kunt zijn.


Het is belangrijk om, zoals de Cursus voorstelt, een “probleemoplossend repertoire" (WdI.194.6:2) te hebben. Dit is een verzameling van gedachten uit Een Cursus in Wonderen die een manier aanreikt om snel te reageren op verleidingen wanneer je angstige gedachten het weer eens overnemen. Je dagelijkse lessen van het Werkboek helpen je ook hierbij. Maar het kan geen kwaad om een paar geweldige denkwijzen en gebeden (en de Cursus heeft er een heleboel) tot je beschikking te hebben als je er behoefte aan hebt.


Het volgende idee is er een dat jullie waarschijnlijk reeds kennen, nu is het tijd om het te onthouden, indien je dat nog niet gedaan hebt. Waarom? Om twee redenen. Ten eerste is het de grote herinnering aan waarom je hier in de wereld bent en zou het deel zou moeten uitmaken van je "probleemoplossend repertoire". Ten tweede, het duurt slechts 20 seconden om het te zeggen, dus je kunt het bevestigen terwijl je je handen wast!


         

          Ik ben hier alleen om werkelijk behulpzaam te zijn.
          Ik ben hier om Hem te vertegenwoordigen die mij gezonden heeft.
          Ik hoef me geen zorgen te maken om wat ik zal zeggen
          of wat ik moet doen, want Hij die mij gezonden heeft zal mij leiden.
          Ik ben tevreden daar te zijn waar Hij me wenst,
          wetend dat Hij me vergezelt.
          Ik zal genezen zijn, wanneer ik me door Hem laat leren
          hoe ik anderen genees. (T2.V.18:2-6)
Wat betekent dit gebed?


1. Ik ben hier alleen om werkelijk behulpzaam te zijn.


Een vraag die de mensheid steeds stelt is: waarom ben ik hier — wat is mijn doel? Dit gebed geeft het antwoord. Je bent hier om echt behulpzaam te zijn. Dit betekent dat waar je jezelf ook bevindt en met wie je je ook omringt, je iets te geven hebt: hulpvaardigheid, vriendelijkheid, liefde.


Zoals we in deze huidige situatie zien, vinden mensen unieke manieren om echt behulpzaam te zijn. Zeker onze gezondheidswerkers, eerste hulpverleners, winkeliers, bezorgers en vele anderen staan in de frontlinie om directe hulp te bieden, maar er zijn ook anderen die steun bieden terwijl ze zich op afstand houden, iets wat van cruciaal belang is om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
2. Ik ben hier om Hem te vertegenwoordigen die mij gezonden heeft.Dit gedeelte uit het Tekstboek biedt ons een heel duidelijke manier om deze gedachte uit te voeren. Er staat:


          "Denk eerlijk aan wat jij gedacht hebt dat God niet zou hebben gedacht, en aan wat jij niet hebt gedacht maar wat

           God zou willen dat jij denkt. Zoek oprecht naar wat je zodoende gedaan hebt of hebt nagelaten, en verander dan

           van gedachten zodat je kunt denken met de Denkgeest van God. (T4.IV.2:4-5)


God vertegenwoordigen zou betekenen jouw denkgeest te verenigen met Zijn gedachten over de hele schepping, inclusief jezelf.3. Ik hoef me geen zorgen te maken om wat ik zal zeggen of wat ik moet doen, want Hij die mij gezonden heeft zal mij leiden.


Dit is een verklaring van vertrouwen, maar niet een die ongegrond is. We zijn eigenlijk Gods schat en waardig aan Zijn constante steun, zoals het Tekstboek ons verzekerd:


           Luister naar het verhaal van de verloren zoon en verneem wat Gods schat is en die van jou: deze zoon van een

           liefdevolle vader verliet zijn thuis en meende dat hij alles had verbrast aan niets van enige waarde, hoewel hij

           toentertijd de waardeloosheid ervan niet inzag. Hij schaamde zich ervoor naar zijn vader terug te keren, omdat 

           hij dacht dat hij hem had gekwetst. Maar toen hij thuiskwam verwelkomde de vader hem vol vreugde, omdat de

           zoon zelf zijn vaders schat was. Hij wilde niets anders. (T-8.VI.4)


Wanneer we vertrouwen hebben in deze waarheid, dan is dit derde punt zo logisch. God wil dat we thuiskomen in Zijn Bewustzijn, en het zijn alleen onze eigen gedachten die ons ervan weerhouden om de hulp die er is te ervaren.

         

          "Alleen jouw eigenmachtigheid lijkt beslissen moeilijk te maken. De Heilige Geest zal niet dralen om elk van je

           vragen over wat jou te doen staat, te beantwoorden. Hij weet het. En Hij zal het je zeggen, en het dan voor jou

           doen" (T14.IV.6:3-5).


Hij laat ons niet eens het zware werk doen!4. Ik ben tevreden daar te zijn waar Hij me wenst, wetend dat Hij me vergezelt.


Dit is een krachtige zin die vertrouwen geeft.


           “Het is heel goed mogelijk God te bereiken. Het is in feite heel makkelijk, omdat dit de allernatuurlijkste zaak van

            de wereld is. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dit het enige natuurlijke ter wereld is. De weg zal zich voor jou

            openen als jij gelooft dat het mogelijk is”. (WdI.41.8:1-3)


God heeft ons nooit verlaten; we moeten gewoon voorbij de illusionaire wolken gaan die ons lijken te blokkeren en ons herinneren dat we altijd in "Zijn liefdevolle Armen" blijven. (WdII.267.1:6) Nu meer dan ooit moeten we vertrouwen hebben in deze waarheid, want ons "geloof is altijd gerechtvaardigd". (T19.I.9:7)5. Ik zal genezen zijn, wanneer ik me door Hem laat leren hoe ik anderen genees.


Deze zin herhaalt wat Einstein zei:

"Alles is energie en dat is alles wat er is. Pas de frequentie aan van de werkelijkheid die je wilt en je kunt niet anders dan die werkelijkheid krijgen. Het kan niet anders. Dit is geen filosofie. Dit is natuurkunde."


De Cursus zegt het zo:


           "geven en ontvangen zijn in waarheid één." (WdI.108.t.)


Wat we in ons leven uitbreiden of energie geven, wordt de omgeving waarin we leven. Wat we denken breiden we uit in de wereld en wordt groter! “De prijs voor geven is ontvangen. Het is ofwel een straf waaronder je gebukt gaat, of de gelukkige aanwinst van een schat om aan je hart te drukken.” (T14.III.5:8-9) Daarom is het zinvol om genezing uit te breiden (door de kracht van Gods liefde die ons leert te vergeven), omdat we genezen willen worden.


We kunnen het samen doen!


Iedere ochtend wanneer we wakker worden, zijn we een puinhoop. Geen make-up, haar in de war, gezwollen ogen, slaapstrepen van ons kussen, kortom we zijn een puinhoop! En zo is dat ook met onze denkgeest. Hij heeft zeven tot acht uur (op een goede nacht) gehad om los te lopen. Maar, elke ochtend weten we dat onze partner en kinderen van ons houden, ook al zien we eruit als een puinhoop, elke ochtend verwelkomt de Heilige Geest ons met onze rommelige gedachten. Hij is gewoonweg dankbaar dat we er zijn en Hem om hulp vragen.


          "Wanhoop dus niet vanwege beperkingen. Het is jouw functie om aan ze te ontkomen, maar niet om zonder ze te

           zijn. (H26.4:1-2)


Wanhoop niet in tijden die ons uitdagen. We hebben een machtige Metgezel Wiens enige doel het is goed voor ons te zorgen. Laten we ons nu inzetten voor genezing. Zelfs na jaren studie met de Cursus maken we nog steeds fouten. Het verschil is nu dat we de fouten niet meer willen vasthouden ... we willen hulp ... we willen genezen worden. Zeg daarom "ik ben bereid om Hem mij te laten leren hoe te genezen."Laten we de stippen verbinden...

                                                                                                                                      

Laten we ons allemaal in liefde blijven verenigen en niet toestaan dat de illusie van angst ons de weg wijst. Laten we ons bewust worden van al die kleine toegevingen aan woede en angst die we dagelijks kunnen hebben, en ze in plaats daarvan wat sneller aan de Heilige Geest overdragen. Laten we deze niet vergeven gedachten niet in ons laten zweren, maar ze naar het licht van liefde brengen, waar we zullen zien dat ze de prijs van onze vrede niet waard zijn. Door liefde, door de Heilige Geest, door elke crisis, zijn de stippen met elkaar verbonden en kunnen we het wonder zien dat in stralende stilte staat als we de poorten van de Hemel naderen.

                                                                                                                                      "Connecting the dots" by

                                                                                                                                       Beverly Hutchinson McNeff


                                                                                                                                       vertaling ECIW-Vlaanderen
Als we Gods Antwoord (Zijn Liefde) en Hulp willen horen, moeten we de cyclus van aanval, haat en angst stoppen. We moeten stoppen met reageren zoals we altijd hebben gedaan. We moeten boven het slagveld van de wereld uitstijgen en kiezen voor een wonder in plaats van moorddadige en angstige gedachten. We kunnen dit niet alleen doen; we moeten ons tot God wenden voor hulp. Deze wereld zal een plaats van afschuwelijke nachtmerries blijven totdat we toelaten dat ze in onze denkgeest worden getransformeerd in een ervaring van vergeving en vrede.