Kerst 2022

Kerstmis — Gods Liefde in ons voelen.


Naar jaarlijkse gewoonte willen we jullie ook dit jaar weer een hart onder de riem steken met een liefdevolle kerstboodschap. Dit is de boodschap die ik voor mezelf kreeg en die ik graag met jullie wil delen.


      De Liefde van God in je voelen is de wereld met nieuwe ogen zien, stralend van onschuld, bezield van

      hoop en  gezegend met volmaakte goedheid en liefde. (WdI.189.1:7)


Dit citaat uit de Cursus is het meest geschikt voor ons leven op dit moment. Dit is het moment waarop wij ons moeten focussen op een nieuwe dageraad, niet alleen voor deze wereld maar voor ons eigen leven. Een waarin wij een nieuwe ervaring opdoen, voorbij alle rampen en gescheiden belangen die dit jaar zijn doorgedrongen in onze denkgeest. Het is tijd om de liefde van God opnieuw te voelen, door de wereld opnieuw te aanschouwen in stralende onschuld… levendig en met hoop… gezegend met perfecte naastenliefde.


Het zou mooi zijn als we ons zouden focussen op het creëren van onschuld in de wereld door ons te concentreren op de waarheid van onze eeuwige onschuld. De boodschap van Gods liefde is niet voor ons verloren gegaan omdat we boos, bang of ontmoedigd zijn geweest. Zijn liefde is altijd beschikbaar en daarvoor moeten we bereid zijn om het idee op te geven, dat de illusie buiten ons ook maar enige redding zou kunnen bieden. Het is tijd om te erkennen Wie je bent, en met dit bewustzijn, deze wereld met wonderen te overladen. Jij bent het heilige kind van God Zelf. En laten we, als Gods erfgenaam van Zijn Koninkrijk, dit besef accepteren door in Hem te geloven. Hij zal je nooit zonder troost achterlaten en Hij zal je een hele nieuwe wereld van vrijheid laten zien, zoals les 191 zegt…


      Laat slechts het idee van vandaag een plaats vinden te midden van jouw gedachten en je bent ver

      uitgestegen boven de wereld en boven alle wereldse gedachten die haar gevangen houden. En vanuit dit

      veilige ontsnappingsoord zul je terugkeren en haar bevrijden. Want hij die zijn ware Identiteit aanvaarden

      kan is waarlijk verlost. En zijn verlossing is het geschenk dat hij iedereen geeft, uit dankbaarheid jegens

      Hem die de weg wees naar het geluk dat zijn hele perspectief op de wereld heeft veranderd.


      Eén heilige gedachte zoals deze en je bent vrij: jij bent de heilige Zoon van God Zelf. En met deze heilige

      gedachte leer je tevens dat jij de wereld hebt bevrijd. Je hoeft de wereld niet op een wrede manier te

      gebruiken en dan deze barbaarse behoefte erin te zien. Je bevrijdt haar van jouw gevangenschap. Je zult

      geen vernietigend beeld zien van jezelf terwijl je met angst en beven door de wereld gaat, en de wereld

      zich in doodsstrijd kronkelt omdat jouw angsten het doodsstempel op haar hart hebben gedrukt.


      Wees vandaag blij hoe uiterst makkelijk de hel ongedaan wordt gemaakt. Je hoeft jezelf alleen te zeggen:

     

      Ik ben de heilige Zoon van God Zelf. Ik kan niet lijden, ik kan geen pijn hebben, ik kan geen verlies

      lijden, noch nalaten alles te doen wat verlossing me vraagt.


      En met die gedachte is alles waar je naar kijkt totaal veranderd. (WdI. 191.5-7:1-5)


Het is tijd om een nieuwe wereld te laten ontstaan en in dit proces ben jij essentieel. Doe mee met ons om in de wereld en in ieders leven de wonderen van liefde te brengen die wij allemaal zo nodig hebben.


      De Liefde van God in je voelen is de wereld met nieuwe ogen zien, stralend van onschuld, bezield van

      hoop en gezegend met volmaakte goedheid en liefde. (WdI.189.1:7)
                                                                                                                                      Reine Van Dyck