Lezingen Mic Nederland

LezingenNederland - Doorn


Algemene informatie


 

De ontmoetingen in Doorn zullen voorlopig via Zoom plaatsvinden.
Je dient je  vooraf aan te melden.


Wenst u graag deel te nemen aan deze Zoom meeting klik dan HIER als je je wilt opgeven.

Je kunt op die pagina tevens een donatie geven.


Klik HIER voor een handleiding voor de installatie van het Zoom programma en het gebruik ervan.Programma

                                                                                                               

4 april – Willem Glaudemans – Kruisiging of opstanding?

Jezus nodigt ons in de Cursus diverse keren uit om niet in zijn kruisiging te delen maar in zijn opstanding (zie:T11.VI.2:1-2). Want Pasen is het teken van vrede, niet van pijn. (T20.I.1:3) Als hij over De Goede Week schrijft vraagt hij of wij onze broeders doornen of lelies, veroordeling of vergeving willen aanreiken. In de laatste keuze delen we in zijn opstanding, we demonstreren dat we liefde zijn, en dat is uiteindelijk de boodschap van de kruisiging. In deze interactieve lezing gaan we ook in op de diepere betekenis van die gebeurtenis, tweeduizend jaar geleden, die we met Pasen herdenken.

 


2 mei – Olette Luitwieler – Liefde antwoordt, omdat ze het Antwoord ís


We hebben veel vragen, omdat we niet weten en wel wíllen weten. Maar weten brengt ons niet thuis. Juist door te erkennen dat we níét weten, kan waarheid zich openbaren.Waarheid is liefde en liefde is waar. Er bestaat geen scheiding. Onze onjuiste gerichtheid van denken (het ego-denken) levert kennis en waarneming op die illusies bestendigen en vermenigvuldigen. Liefde keert ons denken om en nodigt ons uit te gaan luisteren naar het Antwoord dat ons gegeven is. Laat ik stil zijn en naar de waarheid luisteren. (WdI.106.t)

 


6 juni – Ronald van Gigch – Nu wil ik ingaan tot Zijn tegenwoordigheid

Een cursus in wonderen verwoordt de roep van God aan zijn kinderen om weer naar huis te komen. In veel lessen in het werkboek worden wij daarom ook uitgenodigd om de wereld voor even achter ons te laten en zo tot ons Zelf te reiken. Laten wij vandaag gezamenlijk gehoor geven aan de uitnodiging, zoals die wordt verwoord in de les die deze dag voordraagt. En laten wij vooral ook uitkijken naar dat wat ons met deze les wordt beloofd: Vandaag zal het jou gegeven zijn, een vleugje Hemel te ervaren. (WdI.157.3:1) Is dat niet iets om tijd voor vrij te maken?