Het doel van de vzw


Het doel van de vzw “Een Cursus in Wonderen-Vlaanderen”

Onze vzw heeft als hoofddoel het gedachtegoed van de Cursus in Wonderen uit te breiden in de wereld.  De essentie van die gedachten  is:


Niets werkelijks kan bedreigd worden.

Niets onwerkelijks bestaat.

Hierin ligt de vrede van God.


Om die vrede van God in deze wereld te kunnen bereiken, moet het gereedschap daarvoor aangereikt worden aan hen die van deze kennis nog niet bewust zijn. Onbewust weten wij echter allemaal dat in deze wereld geen vrede kan heersen, daar er altijd dualiteit aanwezig is. Wat voor de een goed is, is niet of minder goed voor de ander. De Cursus in Wonderen beoogt, onder andere via de lessen van het werkboek, deze dualiteit te overstijgen en de vrede terug te vinden in ons dagelijks leven.


De vzw is opgericht om aan iedereen steun te bieden in dit proces van bewustwording, in de mate van het mogelijke. Wij hebben als doel de waarden  “Liefde en Vrede” opnieuw centraal te helpen stellen bij de mensen die daarvoor open staan. Wij staan dan ook altijd voor U klaar en zijn bereid om elke vraag om hulp te beantwoorden en uitleg te geven over de Cursus in Wonderen en zijn gedachtegoed en ondersteuning te bieden in het beoefenen ervan in het dagelijks leven.


Omdat het toepassen van het gedachtengoed van de Cursus in Wonderen niet voor iedereen even gemakkelijk is en het boek soms teksten bevat die moeilijk te begrijpen zijn, kunnen leesgroepen en workshops jou misschien hierbij helpen. In Vlaanderen zijn er lees- en studiegroepen opgericht door leraren die het boek al jaren bestuderen. Je kan bij hen terecht om in groep het gedachtegoed te oefenen en verduidelijking te krijgen.


Via de nieuwsbrief willen wij U in contact brengen met leraren in Vlaanderen en evenementen en workshops aankondigen die onze vzw en hun leraren zullen organiseren.


Wij sturen de nieuwbrief driemaandelijks en houden hem up to date. Indien ook jij  de Cursus in Wonderen wil onderwijzen  en een leesgroep of workshop wil inrichten, neem dan contact op met ons op. Wij zullen U hierbij graag verder helpen. Ook voor aankondigingen die volledig in verband staan met het gedachtegoed van de Cursus kan U bij ons terecht. Wij willen een zo breed mogelijk beeld krijgen van wat er in verband met de Cursus in Wonderen  leeft in Vlaanderen. Ken je een leraar en/of een groep die nog niet vermeld staat in onze nieuwbrief, laat het ons dan weten. We zullen hen dan eerst persoonlijk contacteren om te vragen of ze in ons bestand willen opgenomen worden.


Op onze website kan je alle info in verband met Een Cursus in Wonderen - Vlaanderen vinden.