Kennismaking

Kennismaking

Wat is een Cursus in Wonderen?

 


Voor de Cursusstudent die er jaren mee vertrouwd is, lijkt het een welhaast onmogelijke opgave om deze eenvoudige vraag bevredigend te beantwoorden. Dat komt doordat dit “fenomeen” - want dat is het evengoed - zich niet onder één noemer laat brengen.


Natuurlijk is het een lijvig spiritueel boekwerk van meer dan 1300 pagina’s. Het eerste deel, het Tekstboek, doet een verfijnde psychologie uit de doeken waarin relaties centraal staan en we eraan herinnerd worden dat het mogelijk, ja zelfs Gods Wil is, dat wij vrede vinden. Die innerlijke vrede die ons natuurlijk erfgoed is, zo vernemen we, wacht als het ware op onze diepe beslissing om te worden ervaren. De Cursus noemt die beslissing de keuze mét en voor de Heilige Geest. Onze dagdagelijkse beslissingen, die nagenoeg allemaal vanuit een (onbewuste) ik-gerichte ingesteldheid voortspruiten, worden in het boek aangeduid met “ego-denken”.

       

Het wonder bestaat hier en nu dan als een verschuiving in onze kijk op de dingen; een verandering van waarneming die ons helpt dit ego-denken los te laten dankzij de techniek van vergeving. De onderliggende Liefde van God werkt verlossend of bevrijdend voor ons, doordat al de onvrede-gevoelens van o.a. woede, verdriet en het gevoel van onheus behandeld te zijn, gezien worden voor wat ze zijn: van eigen makelij. We kunnen die verziekende onvrede koesteren en langdurig blijven voelen, óf we kunnen er komaf mee maken door ze liefdevol onder ogen te zien, er zelf verantwoordelijkheid voor te nemen en ze te laten verruilen door de Heilige Geest voor “gezond verstand” en gedachten en gevoelens van aanvaarding en vrede. Dit vergt vertrouwen, bereidwilligheid en mentale training.

       

Deel twee van de Cursus is een Werkboek, precies bedoeld voor de toepassing van voornoemde ideeën. Er dient gewerkt te worden aan de gedachten in de eigen geest of denkgeest, zoals de Cursus die benoemt. Volgens een logisch, verfijnd en zorgvuldig opgebouwd schema van 365 dagelijkse lessen, wordt de student meegenomen naar het theater van zijn eigen gedachtewereld, om dáár het eigenlijke werk te verrichten. De wonder-ervaring of de verschuiving naar een mildere, meer liefdevolle kijk op medemens, zelf en wereld, is recht evenredig met de bereidwilligheid die de lezer/student opbrengt om de oefeningen uit te voeren en praktisch toe te passen in het dagdagelijks leven.

       

Inhoudelijk gesproken betreft het eenvoudige waarnemings- en meditatie oefeningen, waarbij ook krachtig steunende gedachten of leitmotiven voor die dag worden meegegeven. Zo verzoekt Les 229 ons, bijvoorbeeld, de hele dag door in gedachten te houden dat “Liefde, die mij geschapen heeft, is wat ik ben.” Deze affirmaties (of mantra’s, zo men wil) laten de beschouwende geest alsmaar duidelijker het verschil zien tussen ego-verzinselen, door de Cursus “ego-illusies” genoemd, en waarachtige gedachten of heiligheid, die onze liefdevolle werkelijkheid weerspiegelen .

       

Deel drie van de Cursus is het Handboek voor Leraren, dat in vraag en antwoordvorm de belangrijkste thema’s toelicht en uitdiept. Tenslotte volgt nog een Verklaring van de Termen en sinds de verschijning van de negende druk (2013), zijn ook nog twee nagekomen pamfletten mee opgenomen; de zogenaamde “Aanvullingen”. Het betreft  “Psychotherapie” en “Het Lied van het Gebed”.

       

Een Cursus in Wonderen kwam via Bill Thetford en Helen Schucman, beiden Amerikaanse klinische psychologen, tot stand door een proces van “innerlijke schrijfdrang” of een innerlijk dictaat.


De dame die de Innerlijke Stem hoorde, was veeleer a-religieus en materialistische ingesteld dan wel beschouwend-filosofisch. Zoals ze zelf aangaf, was haar levensvisie allesbehalve spiritueel. Ze voelde zichzelf echter plots onweerstaanbaar ertoe aangezet om deze Cursus-teksten, ook wel geduid als gechanneld door Jezus van Nazareth, neer te schrijven, een proces dat zeven jaren in beslag nam.

       

Hoewel de gebruikte taal niet eenvoudig is en Christelijk qua terminologie, betreft het hier een universeel, metafysisch logisch-consistent én praktisch-psychologisch werk van uitzonderlijke kwaliteit, dat sinds zijn eerste verschijning in de Verenigde Staten (©1975), een geheel eigen plaats verworven heeft in de wereldliteratuur, de vakliteratuur én in kringen van oprecht waarheidszoekende mensen overal op aarde. Momenteel zijn er vertalingen van A Course in Miracles beschikbaar in een twintigtal talen.

       

Doordat dit werk, zoals gezegd, zich niet enkelvoudig laat klasseren of rubriceren, wordt de geïnteresseerde lezer aangeraden om wat te grasduinen op de talrijke websites hieromtrent. Trefwoorden voor een zoekactie zijn ondermeer: ACIM, Miraclesincontact.nl, eencursusinwonderen-voorwoord en de talloze boeken van onder andere K. Wapnick, R. Perry en G. Jampolsky om maar enkele prominente Course-auteurs te noemen.

 


Mede-Coursevertaler Bob Hermans - april 2016