De Handkus van God
De Handkus van God

Er is nooit een moment geweest waarop de liefdevolle Handen van God ons niet

vasthielden. Het wordt tijd dat we dit erkennen, zodat we het kunnen ervaren.


In het Tekstboek van Een Cursus in Wonderen staat een paragraaf getiteld: "De roep om geloof" (T17.VII). Het vertelt ons dat wanneer we in Gods Liefde geloven, we niet alleen een kracht in onszelf, maar ook in anderen wakker maken.


Ware transformatie begint met ons geloof dat het genezende antwoord in ons zelf ligt en zo ook voor allen die met ons deze wereld bewandelen.


We laten de ketenen van het verleden achter ons en richten ons op het antwoord in plaats van op het probleem. Elke grote prestatie in de geschiedenis werd niet geleverd door hen die zich op mislukkingen concentreerden, maar door hen die van hun ogenschijnlijke mislukkingen leerden en deze gebruikten om de oplossing te vinden.


In de droom staan we elk moment voor de keuze: willen we liefde of angst ervaren. Het ene, liefde, is allesomvattend en het andere, illusie, bestaat niet. We hebben in de illusie onze angst teveel macht over ons gegeven, maar illusies hebben alleen de macht die wij ze geven. We hoeven niet terug te vechten tegen angstgedachten, we hoeven er alleen maar naar te kijken en te ontdekken dat ze niet bestaan. Tenslotte heeft God ons allemaal een "liefdevolle Handkus" geschonken en die waarheid kan nooit door een leugen worden gedoofd. Laat Gods antwoord onze harten ontbranden.


Je kan de Handkus van God vergelijken met het gebaar van een moeder die de handpalm kust van haar kind. Een kind dat pijn heeft wordt gekust zodat de pijn verdwijnt. Het kind gelooft dat ook en daarin wij ook moeten geloven. De Handkus van God bevrijdt ons. Het is Zijn Liefdevol gebaar om ons te koesteren in Zijn Liefde.


Open nu je hand en kijk naar je handpalm. God heeft daar een kus geplaatst om je te herinneren aan Zijn Oneindige Liefde. Geloof dat je zult ontwaken tot je kracht als een Heilig Kind van God en de blokkades (angsten) zult loslaten voor het bewustzijn van de aanwezigheid van Zijn Liefde. Leg nu je handpalm tegen je wang en voel de Liefde van God die jouw kracht en veiligheid is, en deel deze dan met de wereld!


                                              Ik ben als een Zoon van God gezegend.


          Hierin ligt mijn aanspraak op al het goede en louter het goede. Ik ben gezegend als Zoon van God.

          Al het goede is van mij, omdat God het mij heeft toebedacht. Ik kan geen verlies, ontbering of pijn lijden,

          op grond van Wie ik ben. Mijn Vader steunt me, beschermt me en leidt me in alles. Zijn zorg voor mij is

          oneindig en vergezelt me altijd. Ik ben voor eeuwig gezegend als Zijn Zoon.(WdI.58.5)


                                                                                                                                                 Reine Van Dyck