Hoe ECIW ons helpt met de hoge energieprijzen
Hoe Een Cursus in Wonderen ons helpt met de hoge energieprijzen

 Het leven rond ons wordt duurder. De prijzen in de supermarkt stijgen

en energie wordt voor sommigen stilaan onbetaalbaar. Een mens zou voor

minder een gevoel van angst en schaarste krijgen.

 

De controlefreak in mij gaat dan meteen op zoek naar oplossingen.

Ik wil zo snel mogelijk actie ondernemen om meer overvloed in mijn leven te

brengen: van energieleverancier veranderen, misschien toch nog snel zonnepanelen plaatsen, ander werk zoeken, besparen…

 

Nochtans nodigt Een Cursus in Wonderen ons uit om niet naar oplossingen in de wereld te zoeken, maar eerst onze gedachten over de wereld te veranderen:

 

          “Zoek niet buiten jezelf. Want dat is tot mislukken gedoemd, en je zult tranen storten elke keer dat een afgod valt.

           De hemel kan niet worden gevonden waar hij niet is, en nergens anders kan er vrede zijn.” (T29.VII.1:1-2)

 

De Cursus bedoelt hiermee dat geluk nooit buiten onszelf te vinden is, maar binnen in ons ligt. Even daarvoor in de Cursus lezen we hoopvol:

 

          “Deze wereld zal je voeten binden, je handen boeien en je lichaam doden, maar alleen als jij denkt dat ze gemaakt

           werd om de Zoon Van God te kruisigen. Want ook al was het een droom van de dood, dan nog hoef jij niet toe te

           laten dat het dit ook voor jou behelst. Laat toe dat dit verandert, en er is niets ter wereld of het moet eveneens

           veranderen.”  (T29.VII.1:1-2)

 

Willen wij in deze onzekere tijden vrede ervaren, dan zullen we dus volgens Jezus eerst onze gedachten moeten helen. Daarna zal de wereld deze geheelde gedachten weerspiegelen.

 

Dat klinkt natuurlijk mooi op papier, maar koop je er ook iets mee? Alle mooie woorden ten spijt wil ik natuurlijk wel mijn huis kunnen blijven verwarmen, en mijn rekeningen blijven betalen.

Gelukkig is ECIW wel degelijk een heel praktische Cursus. Jezus zegt:

 

          “Dit is geen cursus in het spelen met ideeën, maar in de praktische toepassing ervan. Niets kan specifieker zijn dan

           dat jou wordt gezegd dat je zult ontvangen als je vraagt. De Heilige Geest zal ieder specifiek probleem

           beantwoorden, zolang jij gelooft dat problemen specifiek zijn. Zijn antwoord is zowel veelvoudig als een, zolang jij

           gelooft dat het ene veelvoudig is.” (T11.VIII.5:3-6). 

 

Oef…Maar hoe brengen we dit nu in de praktijk?

 

In plaats van plannen te maken vanuit ons gevoel van angst en schaarste, plaatsen we onze denkgeest EERST onder de bescherming van de Heilige Geest. Hiervan maken we onze hoogste prioriteit. We doen dit door onze zorgen bewust over te dragen aan de Heilige Geest, en de vorm van het antwoord volledig los te laten. We bidden bijvoorbeeld: “toon mij hoe ik dit anders kan zien” of “toon mij waar deze situatie werkelijk voor dient”.

 

Daarna, eens we ons weer vredevol voelen, kunnen we vol vertrouwen de praktische plannen uitvoeren die onze innerlijke Gids voor ons in gedachten heeft.

De leiding die we ontvangen is voor ieder van ons hoogstpersoonlijk, maar ze dient altijd hetzelfde doel: meer liefde in ons leven ervaren, en ons helpen herinneren wie wij in werkelijkheid zijn.

 

Werkboekles 24 leert ons:

          “Ik zie niet wat mijn hoogste belang is.” (WdI.24.t)

 

Onze redding op weg naar overvloed ligt er nu net in dat wij ontslag nemen als onze eigen beslissingsnemer. We hebben te lang naar de leiding van het ego geluisterd, en net dat heeft ons in deze angstige situatie gebracht. Wanneer wij al onze bereidheid erop richten om vrede te vinden in het huidige ogenblik en daarbij onze financiële zorgen even aan de kant schuiven, dan kunnen we ons opnieuw openstellen voor de enige juiste leiding, nl. die van de Heilige Geest. In Werkboekles 135 lezen we het als volgt:

 

          “Een genezen denkgeest maak geen plannen. Hij voert de plannen uit die hij ontvangt door te luisteren naar

           wijsheid die niet van hemzelf is. Hij wacht totdat hem instructies worden gegeven over wat er moet worden gedaan

           en gaat dat dan doen. “ (WdI.135.11:1-3)

 

Tot slot kan ook de gedachte van Werkboekles 194 ons helpen:

          “Ik leg de toekomst in Gods Handen” (WdI.194.t)

 

Deze gedachte is de echte sleutel tot de ervaring van overvloed.

Wanneer wij bereid zijn om elke dag opnieuw het plannen voor de toekomst los te laten, dan kunnen wij in het ‘nu’ de leiding ontvangen die we nodig hebben… Dan zullen we ons herinneren dat wij in werkelijkheid al heel zijn en in waarheid nooit iets te kort kunnen komen, of hoeven te komen.

 

En de wereld rondom ons, zal daar dan van getuigen.

 

Wat kunnen wij ondertussen heel concreet doen om ons ego te kalmeren wanneer het wild op zoek gaat naar oplossingen buiten onszelf? Wat kunnen wij doen om onze denkgeest tot rust te laten komen wanneer die bang is en per sé oplossingen wil zoeken in de wereld.

 

Het antwoord is “bereidheid”…

Bereidheid om ons eigen oordeel over de situatie op te geven, en eerst onze gedachten te laten helen door de Heilige Geest.

 

Dat is meteen dus ook één van de belangrijkste punten waar de Cursus keer op keer op hamert… Het moeilijkste aan het genezen van onze denkgeest is om de bereidheid op te brengen om te luisteren naar de Heilige Geest. De bereidheid om te willen gelukkig zijn in plaats van gelijk te hebben. De bereidheid om te willen rusten in God en zijn Stem te laten spreken, eerder dan “druk, druk, druk” rond te rennen op zoek naar oplossingen.

 

Daar ga ik dus vandaag alvast aan werken… Aan mijn bereidheid om mijn gedachten over de wereld, mijn situatie en mijzelf te veranderen. Ik hoef zelf eigenlijk verder niks te doen, behalve bereid te zijn! Dankzij mijn bereidheid kan de Heilige Geest mijn schaarste gedachten helen en mij een andere kijk op de situatie bieden.


 

 

Ik troost me met de gedachte dat die bereidwilligheid niet perfect hoeft te zijn:

 

          “Jouw bereidwilligheid hoeft niet volmaakt te zijn, want de Zijne is dat. Als je Hem slechts een beetje ruimte

           geeft, zal Hij die zozeer verlichten dat je die van harte groter zult laten worden. En door die groei zul jij je de

           schepping beginnen te herinneren.” (T11.II.6:6-8)

 

Zo wordt heel die energiecrisis, toch ook weer een les in liefde


 

                                                                                                                                    Tom Van der Velpen

 

 

Wil je samen met mij je bereidheid oefenen of wil je meer weten over hoe ook jij overvloed in je leven kunt ervaren, kijk dan zeker op mijn blog www.miracle8.be . Je kunt je ook inschrijven voor mijn wekelijkse nieuwsbrief over de praktische toepassing van Een Cursus in Wonderen, via nieuwsbrief@miracle8.be