Word lid


Steun ons!

Word lid of doe een gift....


ECIW-Vlaanderen is een vereniging die uitsluitend bestaat uit vrijwilligers.


Schenk je graag een bijdrage om ons te steunen?

Stuur ons eerst een mailtje via ons contactformulier, zo zijn we zeker dat we over je juiste gegevens (adres en telefoon) beschikken.

Stort dan je bijdrage op ons rekeningnummer:


IBAN: BE53 7340 4215 0953

BIC: KREDBEBB

NAAM: vzw ECIW-Vlaanderen

Gebruik de mededeling 'lidgeld' of 'gift' + jouw naam en adres


Vanaf € 30 per kalenderjaar ben je steunend lid van ECIW-Vlaanderen vzw.

Bovendien wordt aan steunende leden de mogelijkheid geboden om hun Course-activiteiten op onze website aan te kondigen.

Op deze manier blijven we in staat om heel praktisch gezien ‘onze rekeningen te betalen’ en jullie te blijven informeren over wat er gebeurt in Vlaanderen met betrekking tot Een Cursus in Wonderen en verder het gedachtegoed te verspreiden.


Als nieuw lid krijg je tevens het Miracles In Contact Magazine in uw brievenbus. Het is een kwaliteitsvol kwartaalblad boordevol beschouwingen, interviews en persoonlijke verhalen over Een Cursus in Wonderen.

Wil u graag een voorbeeld van hoe een MIC-Magazine eruit ziet? Download hier een vorige editie.


Net als Miracles In Contact Nederland zijn we een platform dat informatie deelt i.v.m Een Cursus in Wonderen.

Maar we zijn echter een volledig onafhankelijke vzw.

Daarom dankt ECIW-Vlaanderen jou van harte voor de waardevolle ondersteuning!


Als je liefde geeft aan anderen, dan versterk je de aanwezigheid van liefde in jezelf en deze aanwezigheid van liefde, de Heilige Geest, is Diegene die jou werkelijk Liefde geeft. Want wat wij weggeven, ontvangen we eigenlijk, want geven en ontvangen zijn in werkelijkheid één.