Wijs me de wegWijs me de weg!Mensen bidden soms tot God en vragen Hem: ‘Wijs me de weg!’

Deze eenvoudige vraag is nochtans het meest krachtige gebed. Om Zijn leiding

te aanvaarden moet je wel je denkgeest openstellen. Het is niet voldoende alleen

maar aan God te vragen hoe het scenario moet worden gespeeld in deze wereld.

Een gebed in de zin van: ‘laat me aub zien hoe het moet, zolang het maar een

antwoord is dat ik graag heb!’, is een ego-gebed. Heel dikwijls heeft de Heilige Geest

een ander plan voor ons dat ver voorbij datgene gaat, wat wij zelf kunnen bedenken.


"Ik zie niet wat mijn hoogste belang is." (WdI.24.t)


Deze Werkboekles staat in het begin van het Werkboek. Het ego wil je zo graag doen geloven dat het precies weet wat perfect voor je is, maar dat is niet zo. Je kan beter rechtstreeks contact maken met de Heilige Geest vooraleer je in de val van het ego stapt. Door de juiste keuze te maken vanuit je keuzemakende denkgeest, vermijd je vergissingen en pijn. Jouw onberispelijke Gids, de Heilige Geest, zal samen met jou beslissingen nemen die veel sneller en veel meer zullen opbrengen dan wanneer je het alleen zou doen. Hij kan en zal alles voor je doen wat jij voor jezelf niet kan.


Mensen die ons in het dagelijks leven begeleiden kunnen ons wel helpen, maar alleen als hun advies resoneert met onze innerlijke leiding. Doe nooit iets zomaar omdat iemand het je zegt. Vraag advies aan de Heilige Geest als je twijfelt aan de juistheid van het besluit. Jouw doel is in je hart te kijken en je te herinneren wat je reeds lang weet. Vertrouw erop! De ultieme goeroe zit binnenin jezelf.


Je kan een onderscheid maken tussen de Stem van de Heilige Geest en het advies van het ego, door na te gaan welk gevoel je hebt bij Zijn Stem of het advies. De Stem van de Heilige Geest wordt gevonden in innerlijke vrede en liefde. Het ego werkt vanuit angst. Die angst kan je goed voelen. Als een antwoord weer een angstige vraag oproept met: “maar”… en “als”…, dan kan je er zeker van zijn dat dit een ego-advies is. Als de Stem of het antwoord vredig aanvoelt, je oplucht en geen nieuwe vragen oproept, dan is de Heilige Geest jouw Gids.


Angst voelt beperkend en zwaar aan en duwt je nog verder in miserie en stress. Liefde en angst zijn ervaringen! De stem van liefde is je beste vriend. Wanneer ze spreekt voelt het veilig, krachtig en geeft het vertrouwen, het is net zoals thuiskomen. Het is een plezier om haar te horen en erop te reageren, het werkt en geeft resultaat.


Het ego-advies van angst voelt volledig anders aan dan de stem van liefde. Deze voelt eng en koud aan en het houdt je in ongemak en frustratie. Het biedt geen rust, oplossing of vrede. In plaats daarvan drijft het op dwang, verdediging, zorgen en manipulatie. Het leidt je niet naar de weg die je wilt gaan. Het ontlast je niet van stress, maar maakt deze juist intenser.


Gods Stem spreekt tot mij, heel de dag.” (WdI.49.t)


Beslissen tussen de stem van liefde of angst is net zoals de keuze tussen twee verschillende radiozenders De een klinkt hevig en luid en de ander zacht, helend en verheffend. Sinds beide zenders in jou aanwezig zijn, kan je kiezen op dewelke je wilt afstemmen. Je lichaam en je gevoelens vertellen je altijd of iets goed of slecht voor je is. Ze klinken luider dan je denkgeest waar alle problemen ontstaan. Vertrouw op je diep innerlijk gevoel en weten. Uiteindelijk is de stem van liefde die van jouw Zelf. Al het andere komt voort vanuit het ego en is niets meer dan een angstig idee in je denkgeest. Claim wat van jou is vanuit je geboorterecht en je keuzes zullen op een wonderbaarlijke wijze werken.


Luister samen met mij. Want de Stem namens God vertelt ons van dingen die we op eigen kracht niet kunnen begrijpen, noch afzonderlijk kunnen leren. Hierin is alles beschermd. En hierin wordt de genezing door de Stem namens God gevonden." (WdII.275.1:3-6)


De Heilige Geest in jou herkent dat elke stap die jij doet een deel van je terugweg naar huis is. Jij kan liefde de rug toekeren, maar liefde kan en wil dat niet. De Stem namens God zal je altijd vertellen wat je moet doen, als je het met de juiste intentie vraagt. Als jouw kind je een belangrijke vraag zou stellen dan zou je het ook niet het antwoord onthouden. De stem van liefde is je beste vriend. Wanneer ze spreekt voelt het veilig, behaaglijk, krachtig en vertrouwd. Het leven is geen mysterie en de sleutel tot verlichting of ontwaken is niet verborgen. Kijk naar de waarheid waar ze is, zoek niet waar ze niet te vinden is. Alles wat jij moet weten is je gratis gegeven, het zaadje ligt reeds eeuwig in jou te wachten om ontdekt te worden.


Ik ga met God in volmaakte heiligheid. Ik verlicht de wereld, ik verlicht mijn denkgeest en alle denkgeesten die God als één met mij geschapen heeft. (W.dI.156.8:5-6).                                                                                                                                                 Reine Van Dyck