video's /audio van onze lezingen

Een impressie van enkele van onze lezingen te Berchem

Annelies Ekeler op 25 februari 2024


Beluister hier de podcast van de lezing:

Lezing van Annelies Ekeler: "Ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk" (WdI.5)

“Ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk” (WdI.5)


Dat wat het Werkboek van Een Cursus in Wonderen ons graag praktisch wil leren wordt uitgedrukt in Werkboekles 5: “Ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk.” en in Werkboekles 34: “Ik zou in plaats hiervan vrede kunnen zien.”

Vooral het besef van “Ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk” is een zeer behulpzame en krachtige uitnodiging om terug te keren naar de denkgeest, de waarnemende/keuzemakende bron van elke gedachte + projectie. Waarna, “Ik zou in plaats hiervan vrede kunnen zien. ”rust brengt in de chaos en tijd en ruimte terugvouwt
tot Eén. De Cursus zegt over zichzelf, “Dit is een heel eenvoudige cursus” (T11.VIII.1:1), er is maar “[…] één probleem en één oplossing. Met dit inzicht zijn alle problemen opgelost. Met dit inzicht is er vrede” (WdI.79.9:3-5).Tom Van der Velpen op 26 november 2023


Beluister hier de podcast van de lezing:

Lezing van Tom Van der Velpen: De vreugde van 25 jaar leven met de Cursus: “ Wie God als één verbonden heeft, kan het ego niet scheiden”. T17.III.7:3


In deze lezing deelt Tom hoe de Cursus hem al 25 jaar helpt om gelukkig te worden. Hij staat in het bijzonder stil bij de impact van de Cursus op zijn relatie(s), geld en carrière. Hij deelt de inzichten die hij onderweg tegenkwam, en de dagelijkse tools die hem helpen om beslissingen te nemen. Hij verwijst ook naar zijn eigen inspiratiebronnen. Er is tijdens deze interactieve lezing bijzondere aandacht voor (anonieme) vragen van het publiek. Deze kunnen mee de inhoudelijke richting van de lezing aangeven.


Reine Van Dyck op 1 oktober 2023

Lezing van Reine Van Dyck: “Rusten in God"

 

'Vader, ik heb geen andere woorden op mijn lippen en in mijn denkgeest dan Uw Naam, nu ik in stilte in Uw Tegenwoordigheid kom en vraag om even in vrede te mogen rusten bij U.' (WdII.222.2)


Dit gebed in het Werkboek is een zeer persoonlijk gebed en het ligt mij zeer nauw aan het hart.Het zegt dat ik maar één doel kan hebben en dat is 'rusten in God'. Dit is het enige waar wij allemaal naar streven. Hoe de lezing zal verlopen weet ik niet, omdat volledige overgave aan de Heilige Geest de enige manier is om vanuit de waarheid te spreken. Het zal de inspiratie worden van dat moment. Deze lezing van onze voorzitter was in Doorn NL op uitnodiging van Miracles in Contact.Anne-Joke Vellinga op 27 augustus 2023


Beluister hier de podcast van de lezing:

Lezing van Anne-Joke Vellinga: “Uitingen van liefde en vragen om liefde"

 

Alles wat wij meemaken, voelen of denken, is ófwel een uiting van liefde, ófwel een vraag om liefde.

Als dat waar is, zit er dus in alles een boodschap van liefde.Een Goddelijke boodschap.

Hoe komt het dat we dat toch vaak zo anders ervaren in deze wereld van dualiteit?

We hoeven de nieuwsberichten maar aan te zetten of we zien de chaos van de egowetten drukdoende. Hoe hierin liefde te zien? Of een vraag om liefde? En hoe deze vraag dan te beantwoorden?


Ik zou hier graag eens met elkaar nader naar willen kijken.

Het gaat (denk ik….) geen lezing worden, maar ik verheug me op een interactief samenzijn met een inspirerende uitwisseling van onze ervaringen en gedachten over dit thema. "Samira Ahale op 26 februari 2023


Beluister hier de podcast van de lezing:

Lezing van Samira Ahale: “Ik ben niet het slachtoffer van de wereld die ik zie” (WdI.31.t)


Onze diepe angst voor de waarheid houdt innerlijk een muur in stand.

Het is essentieel om te erkennen dat we deze muur zelf willen, immers, we zijn de dromer van de droom en niet het slachtoffer van de wereld die we zien.

Een wereld van schuld en oordeel wordt in stand gehouden door ons ego en de enige manier om hieraan voorbij te gaan is om een nieuwe keuze te maken. Wij als dromer zijn in dit geval de keuzemaker die niet langer voor het ego als leraar kiest, maar om leiding vraagt aan de Heilige Geest.

Maar voordat we een nieuwe keuze kunnen maken, dienen we te weten wat het probleem is en dit probleem niet meer willen. Het probleem is in dit geval de muur die we zelf hebben geplaatst uit angst voor liefde met als vervolg het verdwijnen van ons persoonlijke zelf, het oplossen van onze speciaalheid.De Cursus helpt ons dagelijks om het dissociatie proces te doorzien. De reis naar vrijheid begint met onze bereidwilligheid naar binnen te kijken, eerlijk te zijn en niets verborgen te houden voor Jezus, zodat al onze vergissingen ongedaan kunnen worden gemaakt.


Willem Glaudemans op 27 november 2022

Beluister hier de podcast van de lezing:

Lezing van Willem Glaudemans: "Het vinden van je ware identiteit"


Het tweede deel van het Werkboek gaat helemaal over het vinden van je ware identiteit. Het zijn mooie korte en krachtige lessen die allemaal rond dit thema cirkelen en de potentie hebben je thuis te brengen.


Mijn ware Identiteit woont in U’ (W283), ‘Mijn heilig Zelf woont in jou, Zoon van God’ (W266). ‘God is mijn toevlucht en geborgenheid’(W261). ‘God is vandaag mijn enig doel’(W256).


Het lijkt me fijn om hier met elkaar mee aan de slag te gaan.

Reine Van Dyck op 2 oktober 2022


Leuk nieuws: de voorzitter van ECIW-Vlaanderen werd uitgenodigd om een lezing te geven bij Mic Nederland in Doorn NL.

Daarom plaatsen we deze graag ook bij onze video's.


Lezing van Reine Van Dyck: "Niets wat ik […] zie betekent iets. (WdI.1.t)


De eerste werkboekles uit de Cursus is een van de belangrijkste lessen die wij moeten leren. Bij aanvang van je studie in het boek zou je denken: wat een gemakkelijke les! Toch is ze dat niet, tenminste als ze totaal begrepen wordt.
Het kan onder andere niveauverwarring met zich meebrengen. Over die verwarring, de interpretatie van de les en de toepassing ervan in ons dagelijks leven wil ik duidelijkheid scheppen.

Judith Lamboo op 28 augustus 2022
Lezing van Judith Lamboo: "Verlossing: Van Angst naar Liefde"


Terwijl Judith Lamboo Een Cursus in Wonderen volgt, ontvangt ze hulp van haar innerlijke gids/Heilige Geest. Deze helpt haar om het gedachtegoed op simpele wijze te integreren in haar dagelijks leven. Ze maakt een afspraak: 90 dagen zal ze 'Ja' zeggen op alle levenssituaties die haar worden aangereikt. Dat zet haar wereld op z'n kop. Intussen ontvangt ze van haar gids 3 eenvoudige stappen om zich te verlossen; van angst naar Liefde en stelt ze zich beschikbaar voor de woorden die geschreven willen worden. "In stilte ontvangt ze Gods woord… " (cfr Les 125).


Tijdens deze interactieve lezing over Verlossing, angst en Liefde, ontvang je ook de achtergrond en uitleg van de drie stappen van Angst naar Liefde, is er ruimte voor enkele toepassingen (hulpvragen) en kan ieder voor zichzelf ervaren hoe de drie stappen helpen om te midden van pijn, verdriet en lijden, de vrede en het licht in jezelf terug te vinden. Judith is auteur van Geluk in Liefde(2015) en Leef Licht-Gids voor een lichter leven(2018).

Beluister hier de podcast van de lezing:

Els Thissen op 29 mei 2022

Beluister hier de podcast van de lezing:

Lezing van Els Thissen: "Vergeef en je bent vrij"


Vergeef en je bent vrij. Bijna niet te geloven en toch zo simpel. Zo werkt het omdat jij altijd deelt in wat je geeft. Je vindt vrede door totale vergeving (vgl T1.VI.1:1). Vergeving zonder terughouding, zonder ‘ja maar...’ en zonder uitzonderingen.

Door af te zien van elk oordeel, door totale vergeving, geef je oneindige vrede. Wie vergeven heeft weet dat het verleden voorbij is en dat alles volbracht is tot op dit moment. Dat geeft je de ruimte om voorbij illusies te kijken en volkomen onschuld te herkennen. Gun jezelf het cadeau dat vergeving in zich draagt, namelijk vrede, vrijheid, liefde en een diepe verbondenheid. Of niet natuurlijk...

Jan-Willem van Aalst op 29 augustus 2021

Beluister hier de podcast van de lezing:

Lezing van Jan-Willem van Aalst: "De kameel en de leeuw: durven kiezen voor de Heilige Geest"


In Een Cursus in Wonderen vraagt Jezus ons in elke situatie te kiezen voor de Heilige Geest, oftewel de Stem namens Liefde. Maar zeker in deze uitdagende tijden lijkt dat nog niet altijd even gemakkelijk. Zouden we de spreekwoordelijke voetveeg moeten worden, omdat elke vorm van protest, afwijzing en weigering een verleiding van het ego is? In deze lezing zullen we zien dat de Stem namens Liefde ook tot verbazingwekkende acties kan aanzetten die uit vrede voortkomen en ook weer tot vrede leiden, ook al blijkt dat misschien niet altijd direct uit de vorm. We doen dit aan de hand van de innerlijke transformatie van de kameel naar de leeuw, die door Nietzsche is beschreven en ook door Ken Wapnick soms als raamwerk is gebruikt. 


Debby Kamp op 24 november 2019

Lezing van Debby Kamp: "Ga mee met verandering"


Binnen Een Cursus In Wonderen worden uiterlijke omstandigheden gezien als een afspiegeling van wat zich afspeelt binnen ons denken. “

Ze [de wereld die jij ziet] getuigt van de staat van jouw denkgeest, de uiterlijke weergave van een innerlijke toestand” (T21.In.1:5)

Uiterlijke veranderingen zijn dan ook een gevolg van veranderingen in ons denken, en naarmate wij meer voor liefde kiezen dus onvermijdelijk. Maar wanneer we er mee te maken krijgen, komt er vrijwel altijd angst op. Door ons niet te verzetten maar elke nieuwe situatie te gebruiken voor het ontwikkelen van vertrouwen, gaan we ervaren dat álle veranderingen áltijd behulpzaam zijn. “Hierdoor leert hij dat … waar hij dacht dat er iets van hem werd gevraagd, hem juist een geschenk wordt gegeven” (H4.1.A.5:8)


Cyriel Van Rumst op 25 augustus 2019

Lezing van Cyriel Van Rumst: "Terugkeer naar liefde"


We zijn allemaal op zoek naar liefde, en de enige plek waar je deze kan aantreffen is binnenin jezelf.

1. In mijn zoektocht naar geluk, liefde en vervulling word ik geleid van ‘bovenuit’.

2. Ik ben de schepper van mijn eigen leven. Wat dan ook betekent dat alleen ikzelf verantwoordelijk ben voor wat mij ‘schijnbaar’ overkomt

3. De ‘ander’ is enkel een spiegel voor hoe ik over mezelf denk. Elke irritatie zegt me alleen maar dat ik over mezelf negatieve gedachten heb.  Dat is dus een prima hulpmiddel om te onderzoeken hoe ik mezelf steeds saboteer.  En dat helpt me dan om de overtuigingen over mezelf bij te stellen. Deze weg gaan is een vrij eenzame bedoening, je vindt (aanvankelijk) weinig medestanders. Maar eens er aan begonnen wil je niet meer terug!


Bob Hermans & Mieke Geldhof op 26 mei 2019

Lezing van Bob Hermans & Mieke Geldhof: Het gebed als helende melodie


Doorheen heel het Cursusboek treffen we prachtige, soms zeer korte en vaak cursief gedrukte teksten aan van een hoog poëtisch gehalte. Auteur Jezus heeft bovendien zelfs een volledig nagekomen geschrift, “Het lied van het gebed” gewijd aan het onderwerp bidden.


In deze lezing will Bob Hermans met medewerking van Mieke Geldhof, kijken naar de plaats van het gebed in Een Cursus in Wonderen.


Jan-Willem van Aalst op 24 februari 2019

Lezing van Jan-Willem van Aalst: Boven het slagveld


Een cursus in wonderen belooft ons dat de ervaring van blijvende innerlijke vrede in dit leven mogelijk is. Dat lukt echter niet door te proberen Jezus en de Heilige Geest naar deze wereld te brengen. Jezus nodigt ons uit om onze denkgeest ‘boven het slagveld van deze wereld’ te laten leiden door de Heilige Geest. Wat betekent dat, en wat vraagt dat van ons? Jan-Willem van Aalst neemt ons hierin mee.

Els Thissen op 25 november 2018

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.


Lezing van Els Thissen: Uit de gevangenis van het denken


Het ‘denken’ kan je gevangen zetten in een wereld van illusies. Sommige dingen in de wereld lijken volkomen waar en je denkt bewijzen daarvan te zien. De Cursus is er echter helder over: ‘Niet één ding in deze wereld is waar’ (WdII.240.1:3). Ook vraagt de Cursus je of je ‘gelijk’ of ‘geluk’ wil. Gelijk halen doe je met het denken. Geluk vindt je wanneer je stopt met vergelijken en oordelen. Dat kost je alle

concepten, ideeën en overtuigingen waarmee je (over)leeft in de wereld. Het brengt je bevrijding, want ‘Verlossing kan worden gezien als niets meer dan de uitweg uit concepten (T31.V.14:3).’

Stoppen met vergelijken, waarnemen zonder oordelen bevrijd je van pijn en leidt tot visie, geluk en bevrijding.

Aantrekkelijk toch!


Lieve Michels op 26 augustus 2018

Lezing van Lieve Michels: Waarin investeer jij?

 


In de Cursus lezen we dat het ego ons leert “hoe je de hele wereld kunt winnen en je eigen ziel verliezen” terwijl “de Heilige Geest je leert dat jij je ziel niet kunt verliezen en dat er geen winst is in de wereld”. T12.VI.1:3

Wat houdt dit in?

En, hoe kan je investeren in je ziel als je partner ingaat tegen jouw verwachtingen, als je niet krijgt wat je wil, als je iets ziet gebeuren wat je raakt, …

In deze interactieve lezing laten we ons leiden door de liefde.  Met onszelf en met elkaar oefenen we om, vanuit onze concrete ervaringen in deze wereld, met het middel van vergeving terecht te komen in de werkelijke wereld, die ons toebehoort.

Paul Meert op 27 mei 2018

 

Lezing van Paul Meert: Het vreugdevolle NU

 

"De wereld die jij ziet toont jou slechts hoeveel vreugde jij jezelf vergund hebt in jezelf te zien en als de jouwe te aanvaarden. En als dit daadwerkelijk haar betekenis is, dan moet de macht om haar vreugde te schenken zich wel in jou bevinden. (T21.In. 2:7-8)

Kun jij je voorstellen wat het betekent geen bekommernissen, geen zorgen en geen angsten te hebben, maar gewoon de hele tijd volkomen kalm en vredig te zijn? Toch is dat het waar de tijd voor dient; om juist dat te leren en verder niets. (T15.I.1:1-2 Het Heilig Ogenblik. De twee wijzen om de tijd te gebruiken)

In de eeuwigheid, waar alles één is, sloop een nietig dwaas idee binnen waardoor de Zoon van God vergat te lachen.(T27. VIII. 6:2)

Eén gedachte in het bijzonder zou je de hele dag door in gedachten moeten houden.

Het is een gedachte van pure vreugde, een gedachte van vrede, een gedachte van onbeperkte bevrijding, onbeperkt want alle dingen zijn erin bevrijd. (H.16.6:1-2)

Willem Glaudemans op  25 februari 2018

Lezing van Willem Glaudemans: Schepping

 

"Scheppen is uitbreiden leert de Cursus. God breidt zich in Zijn scheppingen uit, wat betekent dat Zijn scheppingen Zijn eigenschappen bezitten. God breidt zich in ons, als Zijn scheppingen uit. Dat vertelt ons alles over wie wij ten diepste werkelijk zijn. Als wij iets scheppen is het dus ook een uitbreiding van wie wij zijn. Wat zijn jouw scheppingen? De Cursus maakt ook onderscheid tussen ‘maken’ en ‘scheppen’. Het ego maakt, en God en Zijn scheppingen scheppen. Een maaksel van angst is niet blijvend, een schepping van liefde is eeuwig. We zijn medescheppers met God. Scheppen is een weg naar vreugde. Laten we dit alles met elkaar onderzoeken.”Els Thissen met muzikale omlijsting van Neda Boin op  26 november 2017

Lezing van Els Thissen: Wil je vrede, onderwijs vrede om vrede te leren. (T6.V.B.t)


Als je een verlangen naar ‘vrede’ hebt, vraagt dat van jou om alles op te geven dat verdeeldheid in stand houdt. Immers: ‘Niets buiten jou kan je verlossen, vrede geven, kwetsen, verstoren, of jou op enige manier van streek maken’ (vgl: WdI.70.2:1-2). Één eis (willen) behouden is voldoende om afscheiding in stand te houden. Vrede willen vraagt om een werkelijke gerichtheid naar binnen, om je oordelen te ontmaskeren en totaal af te zweren en je te verbinden met wat je ware realiteit is, namelijk ‘verbonden eenheid met al wat is’. Dan (her)opent zich een stille, allesomvattende, onvoorwaardelijke vrede in jou, één met liefde, één met al je broeders/zusters, één met God. Dit is een vrede die niet onderhandelbaar is en er altijd is. Een vrede van weerstandloosheid en vol van kracht.

Guido Visbeek op  27 augustus 2017

Lezing van Guido Visbeek: Ik voel de liefde van God nu in mij (les 189)


Dit is de les die mij het meest aan mijn Hart ligt. Het laat mij gewaarworden dat er een onverbrekelijk verbond is tussen voelen en waarnemen of visie. Zolang de gedachtenbeelden niet verbonden zijn met het Hart blijft projectie zich manifesteren en zie ik een wereld waar angst en schuld “werkelijk” is.

Ik verlang om te delen hoe de acceptatie van onze gevoelens en emoties helpen om de verbinding in onszelf te ervaren in de overgave. Mijn diepste Verlangen is mij verbonden te voelen met alles en iedereen.


 

Peter Winteraeken op  28 mei 2017

Lezing van Peter Winteraeken: Al wat ik geef, geef ik aan mezelfVandaag leer ik de wet van de liefde kennen. Er bestaat geen andere wet dan deze: al wat ik geef, geef ik aan mezelf. Ik geef altijd aan mezelf! Wat ik ook denk of doe, ik ben zender en ontvanger tegelijk. Wat ik geef komt altijd naar mij terug. Geef ik een wonder of geef ik een oordeel? Dat is de ene eenvoudige keuze die ik elk moment van de dag maak. Met als resultaat: wat ik geef, komt naar me terug. De vraag is dus: wat wil ik ontvangen?


Want wat ik ontvangen wil, dat bied ik aan. Vanmiddag ontdekken wij wat we werkelijk willen en hoe wij louter en alleen wonderen kunnen aanbieden, elk moment van de dag. Met een praktische wonderoefening…….

Nicolien Gouwenberg op  26 februari 2017

Lezing van Nicolien Gouwenberg: Over dankbaarheid.


Nicolien gaat met ons in gesprek over het begrip dankbaarheid. In het tekstboek van Een Cursus in Wonderen komt dit begrip 33 keer voor. In het werkboek zelfs 45 keer. “Liefde is de weg die ik in dankbaarheid ga” vertelt ons les 195.

Maar waarop is deze dankbaarheid eigenlijk gestoeld? Zijn we dankbaar omdat we beter af zijn dan anderen? Moeten we dan tevreden te zijn omdat een ander meer lijkt te lijden dan wij? “Hoe armzalig en kleinerend zijn zulke gedachten!” roept de Cursus uit. Deze middag gaan we onderzoeken wat de Cursus ons wel wil leren, met als inspirerende belofte: “Onze dankbaarheid zal de weg naar Hem plaveien en onze leertijd meer bekorten dan waarvan je ooit kon dromen.” (WdI.195.10:1).

Openingsdag ECIW-Vlaanderen, Bob Hermans op 16 oktober 2016

Lezing van Bob Hermans: Hoe help ik de Heilige Geest, me te helpen.


“In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” Tal van Christelijke rituelen beginnen zo. Bij God de Vader kregen wij van kindsbeen af een beeld. Ook God de Zoon, meestal gezien als Jezus, liet weinig aan de verbeelding over. De derde Godspersoon in de Heilige Drie-eenheid (of Drievuldigheid) is echter een ander verhaal. Een witte duif? In deze lezing wil Cursus in Wonderen mede-vertaler Bob Hermans kijken wat Jezus zelf bedoelt met die Heilige Geest. Wat is Zijn functie? Hoe help ik Hem me te helpen? En bovenal, hoe leg ik contact met de Heilige Geest?

Openingsdag ECIW-Vlaanderen, Els Thissen op 16 oktober 2016

Lezing van Els Thissen: Niets werkelijks kan bedreigd worden. Niets onwerkelijks bestaat. ECIW: Inl.2:2-3


De  Cursus  wil  ons  doordringen van het gegeven dat niets werkelijks  bedreigd  kan  worden en  dat  niets  onwerkelijks bestaat. Je  bent  eeuwig  veilig  en  liefde  is wat  jij  bent!  En  al  die  anderen natuurlijk  ook,  omdat  liefde  niet persoonlijk  is  en  de  essentie  van eenheid   weerspiegeld.   Daarom hoef  je  liefde  niet  te  leren:  het  is jouw  realiteit,  ook  als  jij  je  dat niet  bewust  bent. Wat  wel  geleerd kan worden is om de hindernissen die   jij   tegen   liefde   opwerpt   te herkennen   en   er   resoluut   aan voorbij  te gaan.  Wie  dat  doet  valt een   levensveranderende   ervaring ten deel.